Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Актуальні консультації
Організаційно-правові питання торговельної діяльності. Частина 2
Актуальні консультації

Особливості обліку податку на прибуток платників, які придбавають торгові патенти

torgivlya2Розглянемо деякі особливості, що виникають при оподаткуванні податком на прибуток у платників, які здійснюють діяльність, що вимагає придбання патенту.

Згідно з п. 152.1 ст. 152 Податкового кодексу податок розраховується платником самостійно за ставкою, визначеною п. 151.1 ст. 151, від податкової бази, встановленої відповідно до ст. 149 Кодексу.

Податок, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню згідно з розділом XII Податкового кодексу, належить перерахуванню до бюджету в сумі, визначеній у розділі III цього Кодексу і зменшеній на вартість придбаних торгових патентів на право здійснення такого виду діяльності.

Відповідно до п. 150.1 ст. 150 Податкового кодексу якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку із числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає віднесенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням цього від'ємного значення попереднього року в складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

 

 
Організаційно-правові питання торговельної діяльності. Частина 1
Актуальні консультації

Загальні правові основи торговельної діяльності

оптова і роздрібна торгівляТорговельна діяльність в Україні на сьогодні є однією з найпоширеніших форм підприємництва. У статутних документах будь-якого підприємства як вид підприємницької діяльності найчастіше зазначається торгівля.

Для того щоб з'ясувати, що означають поняття торговельної діяльності, оптової торгівлі, роздрібної торгівлі та інші терміни, пов'язані з торговельною діяльністю, слід звернутися до законодавства.

Відповідно до п. 1 ст. 263 Господарського кодексу господарсько-торговельною є діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання в сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг. У п. 3 ст. 263 цього Кодексу наведено форми господарсько-торговельної діяльності, які можуть здійснювати суб'єкти господарювання: матеріально-технічне постачання і збут; енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля і громадське харчування; продаж і передача в оренду засобів виробництва; комерційне посередництво в здійсненні торговельної діяльності; інша допоміжна діяльність по забезпеченню реалізації товарів (послуг) у сфері обігу.

 
Реєстрація та посвідчення нотаріально договору оренди землі
Актуальні консультації

договір оренди земліВідповідно до Земельного кодексу України, земля в Україні має такі форми власності: державну, комунальну та приватну і може бути об'єктом оренди.

Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються ЗКУ, ЦКУ, Законом України «Про оренду землі» від 06.10.98 р. № 161-XIV (далі – Закон № 161), іншими законами України та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди.

Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цих прав. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону (ст. 125, 126 ЗКУ).

Згідно із ст. 93 ЗКУ право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

 

 
Облік та оподаткування орендних операцій. Частина 2
Актуальні консультації

Відображення у податковому і бухгалтерському обліку операцій за орендним договором

Орендодавцем за цим договором є працівник підприємства, не зареєстрований підприємцем (приклад 1).orenda_2

 

 
Облік та оподаткування орендних операцій. Частина 1
Актуальні консультації

оренда

При укладанні договорів підприємствам доводиться виступати різними сторонами договору операційної (оперативної) оренди – орендарем або орендодавцем. Пропонуємо ознайомитися з основними правовими аспектами орендних відносин, урегульованих Цивільним та Господарським кодексами. Враховуючи, що сторонам орендного договору важливо правильно відобразити орендні операції в бухгалтерському і податковому обліку, ми також розглянемо норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку (за текстом – ПБО), Податкового кодексу.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 10 з 16