Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Інвентаризація на підприємстві. Частина 3
Актуальні консультації

ПересортицяІнвентаризація на підприємстві

Окрім нестачі і надлишку може бути такий вид інвентаризаційних різниць, як пересортиця.

Визначення поняття пересортиці випливає зі змісту п. 11.12 Інструкції № 69, яким встановлено регулювання інвентаризаційних різниць.

Пересортиця – це виявлений інвентаризацією надлишок цінностей одного найменування відповідного сорту, розміру, кольору тощо та нестача цінностей цього самого найменування, але іншого сорту тощо, які утворилися за один і той самий період, що перевіряється, у однієї і тієї самої особи, яка перевіряється.

 

Таблиця 3
 

 


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума, грн.

Доходи

Витрати

1

Оприбутковано надлишки матеріалів

209

719

70

70

-

2

Віднесено надлишок на фінансові результати

719

791

70

-

-

3

Використано матеріали в адміністративних цілях

92

209

70

-

703

Приклад 2

При інвентаризації цінностей у однієї матеріально відповідальної особи за період, що перевіряється, виявлено нестачу борошна вищого гатунку 15 кг вартістю 43,50 грн. (ціна 2,90 грн. за 1 кг) і надлишок борошна першого гатунку 12 кг вартістю 33,60 грн. (ціна 2,80 грн. за 1 кг).

Оскільки у однієї і тієї самої матеріально відповідальної особи за один і той самий період, що перевіряється, виявлено як надлишок, так і нестача борошна, але різних гатунків, маємо пересортицю. Особливості регулювання пересортиці регламентовано п. 11.12 Інструкції № 69.

Нестачі заліковуються надлишками у тотожній кількості. Тобто за даними другого прикладу 12 кг борошна вищого гатунку буде списано і оприбутковано 12 кг борошна першого гатунку.

Якщо вартість нестачі буде більшою за вартість надлишку різниця відноситься на винних осіб у загальновстановленому порядку, який описано вище у підрозділі «Нестача».

За даними другого прикладу вартість нестачі за кількістю, тотожною надлишку, становить 34,80 грн. (12 х 2,90). При заліку нестачі з надлишками утворюється різниця 1,20 грн. (34,80 – 33,60), яку слід віднести на винних осіб. Водночас якщо конкретних винних осіб не встановлено, зазначену різницю списують на інші витрати операційної діяльності (субрахунок 947).

Але ж виявлена нестача більша за надлишок на 3 кг (15 – 12). Її вартість становить 8,70 грн. (3 х 2,90). За цією кількістю залік не проводять, а відразу відносять на винних осіб чи списують на витрати.

Таким чином, за даними другого прикладу всього різниця між нестачею і надлишком, яку слід віднести на винних чи на витрати, становитиме 9,90 грн. (8,70 + 1,20). Крім того, якщо підприємство є платником ПДВ, на цю суму потрібно нарахувати ПДВ – 1,98 грн. (9,90 х 20 %).

Бухгалтерський та податковий облік за даними другого прикладу наведено в табл. 4. Вважатимемо, що винних осіб не встановлено.

Якщо при врегулюванні пересортиці вартість надлишку виявиться вищою від вартості нестачі, різниця відноситься на збільшення даних обліку відповідних матеріальних цінностей та інших операційних доходів.

Приклад 3

При інвентаризації цінностей у однієї матеріально відповідальної особи за період, що перевіряється, виявлено нестачу борошна першого гатунку 15 кг вартістю 42,00 грн. (ціна 2,80 грн. за 1 кг) і надлишок борошна вищого гатунку 12 кг вартістю 34,80 грн. (ціна 2,90 грн. за 1 кг).

Насамперед зараховуємо нестачі з надлишками у тотожній кількості 12 кг.

Тобто списуємо 12 кг борошна першого гатунку вартістю 33,60 грн. (12 х 2,80) і оприбутковуємо 12 кг борошна вищого гатунку вартістю 34,80 грн. Зазначену операцію відображаємо у бухгалтерському обліку таким чином: за дебетом і кредитом субрахунку обліку запасів, на якому обліковується борошно в сумі 33,60 грн., наприклад 201: Дт 201 (вищий гатунок) – Кт 201 (перший гатунок).

А різницю 1,20 (34,80 – 33,60) відображаємо за дебетом субрахунку обліку запасів і кредитом субрахунку 719: Дт 201 (вищий гатунок) – Кт 719. Якщо підприємство є платником податку на прибуток, то таку різницю слід включити до складу податкових доходів згідно з пп. 135.5.14 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу.

Далі відносимо на винних осіб чи списуємо на витрати перевищення нестачі над надлишками, яке становить 3 кг вартістю 8,40 грн. (3 х 2,80). ПДВ на перевищення становитиме 1,68 грн. (8,40 х 20 %).

Таблиця 4 


з/п

Зміст господарської операції

бухгалтерський облік

податковий облік

Дт

Кт

Сума, грн.

Доходи

Витрати

1

Відображено залік надлишків та нестач за пересортицею

201 (перший гатунок)

201 (вищий гатунок)

33,60

-

-

2

Відображено загальну вартість нестачі (включаючи перевищення вартості нестач над надлишками при врегулюванні пересортиці)

947

201 (вищий гатунок)

9,90

-

-

3

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

947

641

1,98

-

-

Бухгалтерський та податковий облік за даними прикладу 3 наведено в табл. 5. Вважатимемо, що винних осіб не встановлено.

Таблиця 5


з/п

Зміст господарської операції

бухгалтерський облік

податковий облік

Дт

Кт

Сума, грн.

Доходи

Витрати

1

Відображено залік надлишків та нестач за пересортицею

201 (вищий гатунок)

201 (перший гатунок)

33,60

-

-

2

Відображено перевищення вартості надлишків з вартістю нестач

201 (вищий гатунок)

719

1,20

1,20

-

3

Списано нестачу

947

201 (перший гатунок)

8,40

-

-

4

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

947

641

1,68

-

-

Коментарії (1)Add Comment
0
Оприходование запасных частей
Автор: Подкопаева Ольга, June 22, 2013
Легче всего инвентаризировать продукты питания. Дайте консультацию по оприходованию бывших в употреблении запасных частей. Например снятые с вагонов двигателя - цель поставить на баланс. Укажите № инструкции ВРУ регламентирующую 50% стоимость от рыночной цены.

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy