Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Ціни

Витрати на аудит окупляться, якщо його проводить команда аудиторів фірми 
«АУДИТ ПЛЮС»
 

 


Ціни на аудиторські послуги є гнучкими та помірними (середніми по регіону) і визначаються в залежності від часу,

протягом якого надаються послуги, на що має вплив:
- вид діяльності компанії та інтелектуальна складність бухгалтерського обліку;
- обсяги документообігу компанії;
- якість ведення обліку.

 

Прейскурант цін на аудиторські послуги на 2020 рік

Назва (опис) послуги

Одиниця

виміру

Тариф
в гривнях

1. Аудит фінансової звітності (обов'язковий та ініціативний)

1 людино/година

від 290

2. Перевірка податкової звітності

1 людино/година

від 290

3. Підготовка та проведення всіх необхідних заходів та робіт відповідно до Методики оцінки майна під час приватизації (включаючи перевірку фінансово - господарської діяльності, інвентаризацію, визначення розміру статутного фонду, оцінку активів та інші)

1 людино/година

від 270

4. Перевірка, яка пов’язана з ліквідацію або реорганізацією (перетворення, злиття, приєднання і т.п) підприємства з наданням відповідних консультацій по підготовці необхідних документів та відображення операцій в бухгалтерському та податковому обліку

1 людино/година

від 270

5. Оцінка (перевірка) ефективності використання - виробничих потужностей; 
- систем управління персоналом; 
- системи внутрішнього контролю (аудиту); 
- прийняття управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства

1 людино/година

від 270

6. Оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності

1 людино/година

від 300

7. Оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку

1 людино/година

від 250

8. Здійснення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності

1 людино/година

від 250

9. Складання фінансових звітів

(на підставі даних замовника)

1 людино/година

від 250

10. Відновлення бухгалтерського обліку.

1 людино/день

від 2200

11. Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:
- обрання облікової політики;
- встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;
- організація бухгалтерського обліку;

1 людино/година 

усні 

письмові 

на постійній основі за місяць


від 200


від 300 

від 1200

до 3000

консолідація фінансової звітності;

1 людино/година

від 270

- трансформація звітності за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;

інші види консультацій з питань обліку та звітності.

1 людино/година

від 290

12. Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності

людино/година 

усні

письмові 

на постійній основі за місяцьвід 200


від 300 

від 1200

до 3000

13. Складання податкових декларацій та звітів

(на підставі даних замовника)

1 людино/година

від 200

14. Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу

1 людино/година

від 100

15. Правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо

1 людино/день

від 1000

16. Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді

1 людино/година

За домовленістю
в залежності від складності та виду послуги

17. Інші види аудиторських послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України.

х

За домовленістю
в залежності від складності та виду послуги

Примітки:
1. При здійсненні послуги поза межами м. Черкаси її вартість зростає на 15 відсотків;
2. Вартість аудиторського супроводу підприємства зменшується на 15 відсотків в залежності від обраного клієнтом пакету послуг.

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy