Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
Факс +38 (0472) 54-32-62

Курси валют

Ціни
Головний

Витрати на аудит окупляться, якщо його проводить команда аудиторів фірми 
«АУДИТ ПЛЮС»
 

 


Ціни на аудиторські послуги є гнучкими та помірними (середніми по регіону) і визначаються в залежності від часу, протягом якого надаються послуги, на що має вплив:
- вид діяльності компанії та інтелектуальна складність бухгалтерського обліку;
- обсяги документообігу компанії;
- якість ведення обліку.

 

  Прейскурант цін на аудиторські послуги

Назва (опис) послуги

Одиниця виміру

Тариф
в гривнях

1. Аудит фінансової звітності (обов'язковий та ініціативний)

1 людино/день

від 400-800

2. Перевірка податкової звітності

1 людино/день

від 600-900

3. Підготовка та проведення всіх необхідних заходів та робіт відповідно до Методики оцінки майна під час приватизації (включаючи перевірку фінансово - господарської діяльності, інвентаризацію, визначення розміру статутного фонду, оцінку активів та інші)

1 людино/день

від 500-800

4. Перевірка, яка повязана з ліквідацію обо реорганізацією (перетворенняя, злиття, приєднання і т.п) підприємства з наданням відповідних консультацій по підготовці неохідних документів та відображення операцій в бухгалтерському та податковому обліку

1 людино/день

від 600-900

5. Оцінка (перевірка) ефективності використання - виробничих потужностей; 
- систем управління персоналом; 
- системи внутрішнього контролю (аудиту); 
- прийняття управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства

1 людино/день

від 400-800

6. Оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності

1 людино/година

від 100

7. Оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку

1 людино/година

від 100

8. Оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.)

1 людино/день

від 500-800

9. Здійснення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності

1 людино/день

від 300

10. Ведення бухгалтерського обліку

в місяць

від 1600

11. Складання фінансових звітів

(на підставі даних замовника)

1 людино/година

від 100

12. Відновлення бухгалтерського обліку.

1 людино/день

від 1000

13. Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:
- обрання облікової політики;
- встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;
- організація бухгалтерського обліку;
- консолідація фінансової звітності;
- трансформація звітності за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;

інші види консультацій з питань обліку та звітності.

1 людино/година 

усні 

письмові 

постійні за місяць


від 30

від 100 

від 500

14. Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності

людино/година 

усні

письмові
 

постійні за місяцьвід 50
 


від 100
 

від 600

15. Складання податкових декларацій та звітів

(на підставі даних замовника)

1 людино/година

від 100

16. Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу

1 людино/година

від 100

17. Правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо

1 людино/день

від 1000

18. Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді

1 людино/година

За домовленістю
в залежності від складності та виду послуги

19. Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів

1 людино/година

від 100

20. 3дійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг

1 людино/день

від 500

21. Інші види аудиторських послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України.

х

За домовленістю
в залежності від складності та виду послуги

Примітки:
1. При здійсненні послуги поза межами м. Черкаси її вартість зростає на 10-15 відсотків;
2. Вартість аудиторського супроводу підприємства зменшується на (від) 10 відсотків в залежності від обраного клієнтом пакету послуг.

 

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy