Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Започаткування, ведення бізнесу та припинення суб'єкта господарювання
Актуальні консультації

Новації у законодавстві щодо спрощення започаткування, ведення бізнесу та припинення суб'єкта господарювання

organizacia_biznesu

За останній рік Верховною Радою України прийнято низку законів, спрямованих на спрощення започаткування та ведення бізнесу, якими:

відмінено свідоцтво про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (Закон № 3205, набрав чинності 07.05.2011 р.);

спрощено процедури започаткування підприємництва (Закон № 3263, набрав чинності 07.06.2011 р.);

запроваджено електронну державну реєстрацію суб'єктів господарювання (Закон № 2609, набрав чинності 14.08.2011 р.);

запроваджено здійснення діяльності на підставі модельного статуту (Закон № 3262, набрав чинності 28.08.2011 р.).

  Також законодавчо спрощено процедури припинення юридичних осіб та припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців такими законами.

Проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання за рішенням суду

Законом № 2390, який набрав чинності 10.02.2011 р., установлено, що у випадках, коли голова ліквідаційної процедури (ліквідатор) юридичної особи або фізична особа – підприємець не завершує ліквідаційні процедури, державний реєстратор розпочинає процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця на підставі судового рішення:

• про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації юридичної особи (фізичної особи – підприємця) у випадках, передбачених законом, якщо таке рішення прийнято судом до 01.07.2004 р., крім судового рішення щодо визнання юридичної особи (фізичної особи – підприємця) банкрутом;

• про припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця), що не пов'язане з банкрутством, якщо таке рішення прийнято судом після 01.07.2004 р., та у разі, якщо голова ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи (ліквідатор юридичної особи) або фізична особа – підприємець протягом трьох років з дати опублікування в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи (припинення фізичної особи – підприємця), що не пов'язане з банкрутством, не надав державному реєстратору документи, перелік яких передбачено частиною першою ст. 36 (частиною дев'ятою ст. 47) Закону про держреєстрацію.

Після надходження довідок про відсутність або про списання заборгованості зі сплати податків, зборів, страхових внесків від органів ДПС, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, які зазначені органи мають направити державному реєстратору у місячний строк з дати надходження повідомлення від державного реєстратора про початок спрощеної процедури припинення, державний реєстратор заповнює відповідну реєстраційну картку та вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запис про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця).

Заходи, що здійснюються органами ДПС у разі отримання відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або повідомлення від державного реєстратора про те, що ним з відповідної дати розпочато процес проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації або спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (за текстом – спрощена процедура припинення платника податків), визначено п. 11.15 розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом № 979.

Зокрема, такі заходи включають:

• проведення документальної позапланової перевірки або прийняття керівником органу ДПС рішення про непроведення такої перевірки платника податків (такі рішення приймаються та перевірки призначаються з урахуванням підпунктів 11.3.1 – 11.3.3 п. 11.3 розділу XI Порядку № 979);

• направлення інформації про рахунки для їх закриття голові ліквідаційної комісії (ліквідатору) юридичної особи або фізичній особі – підприємцю у разі наявності в органі ДПС достатніх для поштового відправлення даних про таких осіб;

• інші заходи, передбачені пп. 11.2.3 п. 11.2 розділу XI Порядку № 979.

У місячний строк з дати надходження повідомлення від державного реєстратора про початок спрощеної процедури державної реєстрації припинення платника податків орган ДПС за основним місцем обліку платника податків має надіслати державному реєстратору довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів за формою № 22-ОПП або повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за формою № 23-ОПП (додаток 20) із зазначенням причин заперечення органів ДПС щодо здійснення такої процедури згідно з пп. 11.15.6 п. 11.15 розділу XI Порядку № 979.

Така довідка або повідомлення формується за результатами документальної позапланової перевірки (якщо вона призначалась), а також проведення інших заходів та на підставі висновків за результатами аналізу даних про платника податків відповідних підрозділів органу ДПС за основним місцем обліку та органами ДПС за неосновним місцем обліку платника податків і за місцями обліку відокремлених підрозділів платника податків – юридичної особи.

Причинами заперечення органу ДПС щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця можуть бути:

наявність грошових зобов'язань та податкового боргу, у разі якщо щодо платника податків, стосовно якого розпочато спрощену процедуру припинення, органом (органами) ДПС буде встановлено факт наявності податкового боргу, грошових зобов'язань, щодо яких проводиться адміністративне або судове оскарження, несплати податку на доходи фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам. Про наявність таких зобов'язань органом ДПС складається та направляється голові ліквідаційної комісії (ліквідатору) платника податків – юридичної особи або платнику податків – фізичній особі – підприємцю повідомлення про грошові зобов'язання та податковий борг за формою № 10-ОПП згідно з п. 11.9 розділу XI Порядку № 979. Копія такого повідомлення додається до повідомлення за формою № 23-ОПП, яке направляється державному реєстратору;

відсутність можливості у органу ДПС пересвідчитись у повноті, своєчасності, достовірності нарахування та сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи ДПС шляхом проведення документальної позапланової перевірки платника податків, щодо якого розпочато спрощену процедуру припинення, у випадках, визначених пп. 11.3.3 п. 11.3 розділу XI Порядку № 979;

наявність об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, зокрема, земельних ділянок, наданих у власність або користування юридичній особі чи для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі – підприємцю;

наявність судових спорів між платником податків та органом ДПС чи кримінальних справ за фактами умисного ухилення від сплати податків, зборів, вчинених службовими особами юридичної особи чи фізичною особою – підприємцем;

неповернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) платником податків або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки;

наявність у органі ДПС даних про непогашені платником податків іноземні кредити, залучені державою або під державні гарантії;

• інші заперечення в межах повноважень органів ДПС.

У разі усунення причин та обставин, які були підставою для заперечень органу ДПС щодо здійснення спрощеної процедури державної реєстрації припинення платника податків, орган ДПС направляє державному реєстратору повідомлення про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця з пропозицією повторно розпочати спрощену процедуру державної реєстрації припинення такої особи в установленому порядку.

Проведення спрощеної процедури припинення суб'єктів господарювання за власним бажанням

З метою спрощення процедур припинення юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за власним рішенням прийнято Закон № 3384, що набрав чинності 19.12.2011 р., яким внесено зміни до ст. 1666 КпАП та покладається відповідальність за порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця як на голову комісії з припинення (голову ліквідаційної комісії, ліквідатора) юридичної особи, так і на посадових осіб органів ДПС.

Голова комісії з припинення (голова ліквідаційної комісії, ліквідатор) юридичної особи, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, несуть відповідальність:

за неподання в установлений законом строк державному реєстраторові документів, обов'язкове подання яких установлено законом для припинення юридичної особи, чи подання недостовірних відомостей у таких документах (штраф від шістдесяти (1020 грн.) до вісімдесяти (1360 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повторно – штраф від вісімдесяти (1360 грн.) до ста (1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

за відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з порушенням установленого порядку проведення інвентаризації майна, порушення порядку проведення оцінки майна, складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого балансу, передавального акта під час припинення юридичної особи (штраф від ста (1700 грн.) до ста п'ятдесяти (2550 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

за ухилення від проведення припинення юридичної особи або від складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого балансу, передавального акта, обов'язкове подання якого встановлено законом для проведення припинення юридичної особи (штраф від ста (1700 грн.) до ста п'ятдесяти (2550 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

за неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному обсязі на вимогу органів ДПС або Пенсійного фонду України для проведення позапланових перевірок первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, інших сум, що пов'язані з такими зобов'язаннями, дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на зазначені органи та фонди, несвоєчасне, неповне або з порушенням встановленого порядку проведення на вимогу органу ДПС інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів під час припинення юридичної особи (штраф від ста (1700 грн.) до ста п'ятдесяти (2550 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повторно – штраф від ста п'ятдесяти (2550 грн.) до двохсот п'ятдесяти (4250 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Порушення порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу – підприємця від шістдесяти (1020 грн.) до вісімдесяти (1360 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому встановлено, що відповідальність за порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця не застосовується до голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, якщо такі порушення відбулися внаслідок недотримання органами ДПС, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України строків надання відповідних довідок та проведення відповідних перевірок.

Посадові особи ДПС, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування несуть відповідальність:

за безпідставне заперечення проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (штраф від двохсот (3400 грн.) до двохсот п'ятдесяти (4250 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

за непроведення або несвоєчасне проведення перевірок, пов'язаних з припиненням юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, та ненадання або несвоєчасне надання відповідних довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, контроль за справлянням яких здійснюють органи ДПС, фонди соціального страхування та Пенсійний фонд України (штраф від двохсот (3400 грн.) до двохсот п'ятдесяти (4250 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). змінами до Цивільного кодексу встановлюються строки заявлення кредиторами своїх вимог, що не можуть становити:

• для фізичних осіб – підприємців – менше двох і більше трьох місяців з дня опублікування повідомлення про прийняття фізичною особою – підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності;

• для юридичних осіб – менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Змінами до ст. 111 Цивільного кодексу конкретизовано обов'язки ліквідаційної комісії (ліквідатора). Зокрема, встановлено обов'язки щодо:

• закриття рахунків, відкритих у фінансових установах, до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів, крім рахунку, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи;

• закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв);

• своєчасного надання органам ДПС документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку;

• складання та подання органам ДПС звітності за останній звітний період до моменту затвердження ліквідаційного балансу;

• складання ліквідаційного балансу, забезпечення його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечення його подання органам ДПС (до зазначених змін ліквідаційний баланс відповідно до Закону про держреєстрацію подається до державного реєстратора). змінами до закону про держреєстрацію встановлюється, що рішення щодо припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку в паспорті), про порядок або строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи або прийняття фізичною особою – підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації. Відомості про дату публікації повідомлення, яке містить інформацію про строк заявлення вимог кредиторів, надаються органам ДПС, Пенсійного фонду України не пізніше наступного дня з дати публікації такого повідомлення.

Також змінами до Закону про держреєстрацію встановлюється, що органи ДПС, Пенсійного фонду України під час проведення заходів щодо припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця) зобов'язані надсилати в електронному вигляді та на паперовому носії державному реєстраторові такі повідомлення (довідки), засвідчені підписом відповідної посадової особи:

протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи або повідомлення про рішення фізичної особи – підприємця про припинення підприємницької діяльності:

• повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення;

• повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення;

не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи або повідомлення про рішення фізичної особи – підприємця про припинення підприємницької діяльності:

• повідомлення про проведення позапланової перевірки;

• повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця), в якому зазначаються обґрунтовані обставини, які підтверджують проведення перевірки або неможливість її проведення, наявність грошових зобов'язань або заборгованості зі сплати податків, зборів та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або наявність інших обставин, за яких юридичну особу не може бути припинено.

Органи ДПС та/або Пенсійного фонду України зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дати, коли вони дізналися про усунення обставин, які були підставою заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням), відкликати повідомлення про наявність таких заперечень.

Запроваджується проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця) за принципом мовчазної згоди, який полягає в такому: голова комісії з припинення (уповноважена ним особа) або фізична особа – підприємець не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог у разі якщо органом ДПС та/або Пенсійного фонду України не надано довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі, набуває право на подання державному реєстратору документів, необхідних для проведення державної реєстрації припинення, без зазначених довідок.

Розширено перелік підстав для залишення державним реєстратором без розгляду документи, які подано для проведення державної реєстрації припинення, зокрема:

• в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо юридичної особи, що припиняється, містяться відомості про те, що вона є учасником (власником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи;

• від органів ДПС, Пенсійного фонду України надійшли повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення і вони не відкликані.

З метою приведення порядку обліку платників податків в органах ДПС у відповідність із зазначеними змінами у законодавстві, а також запровадження норм щодо спрощення процедур припинення суб'єктів господарювання ДПС України розроблено нову редакцію Порядку обліку платників податків і зборів, яку направлено на затвердження до Мінфіну України.

Новації Податкового кодексу України з питань реєстрації та обліку платників податків

Запровадження обліку об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

Податковим кодексом збережено принцип «єдиного вікна» при взятті на облік юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб – підприємців: взяття на облік платників податків органами ДПС здійснюється за принципом організаційної єдності реєстраційних процедур, що проводяться державними реєстраторами, та процедур взяття на облік платників податків, що забезпечуються органами ДПС.

Відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах ДПС за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Платник податків зобов'язаний стати на облік у відповідних органах ДПС за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи ДПС за місцезнаходженням таких об'єктів у порядку, встановленому центральним органом ДПС.

Порядок повідомлення органів ДПС про об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, визначено розділом VIII Порядку № 979. Додатком 11 до цього Порядку затверджено форму повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП).

Згідно з пунктами 8.4 та 8.5 розділу VIII Порядку № 979 платник податків зобов'язаний подати повідомлення за формою № 20-ОПП до органу ДПС за місцезнаходженням об'єкта оподаткування або об'єкта, пов'язаного з оподаткуванням або через який провадиться діяльність протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття такого об'єкта. Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу ДПС (www.sta.gov.ua/Консультаційний центр/Навігатор платника податків/Типи об'єктів оподаткування) та розміщується на інформаційних стендах в органах ДПС.

У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме типу, найменування, місцезнаходження або стану об'єкта оподаткування, платник податків подає зазначене повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією до органу ДПС за місцезнаходженням об'єкта оподаткування, щодо якого відбулися зміни. При цьому у разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками: в одному зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, призначення якого змінюється, у другому – оновлена інформація про об'єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого.

Облік платників податків в органах ДПС

Згідно з п. 63.6 ст. 63 Податкового кодексу облік платників податків в органах ДПС ведеться за податковими номерами.

Порядок визначення податкового номера встановлено розділом II Порядку № 979.

Відповідно до цього розділу податковим номером платника податків є:

код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб – резидентів та нерезидентів);

реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи, крім осіб, які з релігійних переконань відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відповідну відмітку у паспорті;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється органами ДПС, зокрема уповноваженим особам договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи при взятті на облік договору, управителям майна при взятті на облік договорів управління майном, інвесторам (резидентам та нерезидентам), які уклали угоди про розподіл продукції і є платниками податків, виконавцям (юридичним особам – нерезидентам) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, нерезидентам у разі отримання майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення таким нерезидентом відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні.

Згідно з п. 63.7 ст. 63 Податкового кодексу та п. 2.4 розділу II Порядку № 979 податковий номер платника податків зазначається у всіх свідоцтвах, довідках, патентах, інших документах або повідомленнях, що видаються платнику податків, в усіх податкових деклараціях (розрахунках, звітах), платіжних документах щодо податків і зборів, у фінансових документах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Збережено право фізичних осіб – платників податків з релігійних переконань відмовитись від податкового номера та альтернативну форму обліку таких платників податків

Усі фізичні особи реєструються як платники податків шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Для обліку фізичних осіб – платників податків використовується реєстраційний номер облікової картки – документа, який особа подає для реєстрації платником податків.

Податковим кодексом збережено право фізичних осіб – платників податків відмовитись від податкового номера з релігійних переконань та альтернативну форму обліку таких платників податків.

Облік осіб, які з релігійних переконань відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС, ведеться за прізвищем, ім'ям, по батькові, серією та номером діючого паспорта (без використання реєстраційного номера облікової картки). У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Для реалізації такого права фізична особа – платник податків, яка відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, особисто подає повідомлення про відмову до органу ДПС за місцем свого проживання. При заповненні повідомлення використовуються дані паспорта громадянина України та інших необхідних документів.

Взяття на облік фізичних осіб здійснюється протягом десяти робочих днів. Після взяття на облік орган ДПС вносить до паспорта громадянина України (сьома, восьма або дев'ята сторінка) відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy