Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Продаж товарів за зразками
Актуальні консультації

Чимало суб'єктів торговельної діяльності продають товари за зразками. Такий спосіб продажуprodaghмінімізує витрати, зокрема на утримання складських приміщень та товарних запасів. Адже обраний за зразком товар можна доставити покупцю безпосередньо від виробника чи дистриб'ютора, оминувши склади роздрібного торговельного підприємства. До того ж на незначній площі торговельної зали є можливість розмістити велику кількість зразків товарів на будь-який смак, задовольнивши таким чином багатьох споживачів. Безумовно, це збільшує обсяг виручки. Отже, розглянемо особливості торгівлі за зразками


Продаж товарів за зразками

 Загальні положення

Право суб'єктів торгівлі продавати товари за зразками передбачено ст. 702 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі – ЦКУ). Основні ж методи торговельно-технологічного процесу, якими можна користуватися під час продажу непродовольчих товарів за зразками, визначені Рекомендаціями щодо організації продажу товарів за зразками, затвердженими наказом Мінекономіки України від 20.07.2000 р. № 152. Згідно з цим документом під продажем товарів за зразками мається на увазі форма роздрібного продажу товарів, коли купівля здійснюється після ознайомлення покупця зі зразками товарів, запропонованими продавцем у торговельній (демонстраційній) залі. Отже, продавець, який торгує товарами за зразками, має виділити приміщення для демонстрації зразків, що пропонуються до продажу. Зразки товарів можна виставити у місці продажу на прилавках, стендах, у вітринах тощо. При цьому товари, що потребують ознайомлення покупців з їх будовою і дією, демонструються у присутності продавця-консультанта.

У разі здійснення такої форми торгівлі покупцю надається можливість самостійно чи за допомогою продавця ознайомитися зі зразками, вибрати та придбати товар. Продавець також може запропонувати покупцю послуги з доставки, підключення та налагодження технічно складних товарів. Перелік товарів, які продаються за зразками, а також види послуг, які надаються покупцям, визначає продавець. Утім покупець має право відмовитися від запропонованих йому послуг.

Продаючи товари за зразками, продавець зобов'язаний повідомити споживачу (п. 16 р. I Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Мінекономіки України від 19.04.2007 р. № 104; далі – Правила № 104) такі дані:

– найменування товару;

– адресу та назву фірми-виробника, а також підприємства, яке здійснюватиме гарантійний ремонт;

– основні споживчі властивості, якість і безпечність товару;

– правила й умови ефективного та безпечного використання товару;

– ціну, умови та правила придбання товару;

– гарантійні зобов'язання виробника тощо.

Якщо товари не відповідають зразкам за якістю, комплектністю чи упаковкою, органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів за результатами перевірки мають право оштрафувати посадових осіб підприємств, громадян – власників підприємств або уповноважених ними осіб на суму від 3 до 88 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 – 1496 грн) (ст. 167 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X).

Договір купівлі-продажу можна укладати безпосередньо у місці продажу товару за зразками або іншим чином, наприклад шляхом повідомлення продавця про бажання придбати товар за телефоном, поштою чи електронною поштою. При цьому угода вважається виконаною з моменту доставки товару до місця, вказаного у договорі (наприклад, за місцем проживання покупця чи одержувача). Якщо однією з умов договору є надання послуг (наприклад з установлення), правочин вважається виконаним з моменту виконання цих послуг. Зауважимо, що продавець зобов'язаний передати покупцю товар (ст. 673 ЦКУ):

• який відповідає його зразку чи опису;

• якість якого відповідає інформації, наданій покупцю під час укладання договору.

Якщо товар не доставлений з вини споживача (наприклад через те, що його не було вдома в обумовлений час), за домовленістю сторін здійснюється повторна доставка (абз. 2 п. 25 р. I Правил № 104).

Такі послуги, як збирання великогабаритних товарів, встановлення та підключення технічно складних предметів вдома у покупців, продавець може надавати або власними силами (за наявності відповідної матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу), або із залученням сторонніх організацій.

До товарів, що реалізуються за зразками, ставляться певні вимоги. Зокрема, зразки електропобутових і телерадіотоварів повинні мати короткі анотації щодо основних технічних характеристик. Зразки карнизів, штор повинні розміщуватися на спеціальних кронштейнах, прикріплених до стіни. Зразки товарів для фізичної культури, спорту, туризму повинні мати короткі анотації з описом основних характеристик виробів. Продавати великогабаритні будівельні матеріали місцевого виробництва можна за зразками з доставкою на прохання споживача безпосередньо з місць виробництва за вказаною адресою. Продаючи парфуми, продавець зобов'язаний ознайомити споживача з їх запахом за допомогою папірців, насичених ароматом парфуму, а також наданих виробником зразків-понюшок (п. 7 гл. 4, п. 13 гл. 5, абз. другий п. 16 гл. 7, п. 12 гл. 8, п. 10 гл. 9, абз. 1 п. 7 гл. 10 р. II Правил № 104).

Інформаційні матеріали про товар

У торговельному (демонстраційному) залі підприємства, що реалізує товар за зразками, покупцю можуть пропонуватися каталоги, буклети, проспекти чи інші інформаційні матеріали, що місять повну, достовірну та доступну інформацію про товар. Витрати на виготовлення таких матеріалів є рекламними (виходячи з визначення терміна «реклама», наведеного у абз. 11 ст. 1 Закону України «Про рекламу» від 03.07.96 р. № 270/96-ВР). Їх включають до складу витрат на збут (абз. 5 п. 19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318; пп. «г» пп. 138.10.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ)). При цьому конкретний рекламний захід (визначений розпорядчими документами) не проводиться. Втім каталоги можна розглядати як надання покупцю обов'язкової інформації про товари. Крім того, відповідний ПДВ включається до податкового кредиту (п. 198.3 ПКУ).


Приклад 1

ТОВ «Валик» продає товари за зразками. Для цього воно виготовило у типографії рекламні каталоги своєї продукції. Вартість каталогів склала 12000 грн. (у тому числі ПДВ – 2000 грн.). Усі каталоги були виставлені у демонстраційній залі (таблиця 1).

Таблиця 1. Відображення в обліку операцій з виготовлення каталогів продукції, що реалізується за зразками


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Доходи

Витрати

1

Оприбутковано каталоги на склад

209

631

10000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

2000,00

3

Перераховано кошти типографії

631

311

12000,00

4

Передано каталоги до демонстраційної зали

93

209

1000,00

1000,00


Розрахунки

Зазвичай продаж товарів за зразками проводиться за готівковий розрахунок. У цьому разі продавець під час оплати товарів зобов'язаний видати покупцю фіскальний касовий чек на товари (послуги). Втім, якщо кошти за товари вносяться авансом, виникає проблема.

Річ у тому, що за нормами п. 1 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР (далі – Закон про РРО) суб'єкти господарювання, котрі використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО), зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки. За порушення цієї норми п. 1 ст. 17 цього Закону передбачені такі штрафні санкції:

• якщо порушення вчинене вперше – 1 грн.;

• якщо порушення вчинене вдруге – 100 % вартості проданих товарів;

• за кожне наступне вчинене порушення – у п'ятикратному розмірі вартості проданих товарів;

Також слід пам'ятати, що розрахункова операція передбачає приймання від покупця коштів за місцем реалізації товарів (абз. 4 ст. 2 Закону про РРО). Отже, якщо продавець планує отримувати за товар, вибраний за зразком, попередню оплату, то для уникнення непорозумінь покупці можуть розраховуватися за товари у безготівковий спосіб.

Приклад 2

ПрАТ «Ваш дім» реалізує меблі за зразками на умовах попередньої оплати. Покупець Іванченко С. І. вибрав комплект м'яких меблів та уклав з ПрАТ «Ваш дім» договір. У договорі зазначено: адресу доставки товару – вул. Червоноткацька, 24-а, кв. 225; найменування товару – комплект м'яких меблів «Затишок» (м'який куточок, два крісла, пуфик); ціна товару – 15000 грн. (у тому числі ПДВ); умови оплати – попередня оплата 100 % на поточний рахунок ПрАТ «Ваш дім»; доставка товару – транспорт ПрАТ «Ваш дім» упродовж 2 днів з моменту оплати товару; вартість доставки входить до вартості товару; додаткові послуги – збирання м'якого куточка; ціна додаткової послуги – 120 грн (у тому числі ПДВ); умови оплати додаткової послуги – після надання послуги. Покупець оплатив вартість товару у розмірі 15000 грн. Наступного дня комплект м'яких меблів був доставлений покупцю, і він розписався у накладній про одержання комплекту меблів. За збирання м'якого куточка Іванченко С. І. оплатив збиральнику меблів 120 грн. і одержав чек РРО. Облік товарів у ПрАТ «Ваш дім» ведеться за цінами придбання. Облікова вартість комплекту м'яких меблів «Затишок» становить 9000 грн. без ПДВ (таблиця 2).

Таблиця 2. Відображення в обліку операцій з попередньої оплати меблів, що купуються за зразком


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Доходи

Витрати

1

Покупець вніс гроші на поточний рахунок підприємства

311

681

15000,00

2

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

643

641

2500,00

3

Покупець отримав товар

361

702

15000,00

12500,00

4

Відображено ПДВ у складі вартості меблів

702

643

2500,00

5

Списано собівартість проданого товару

902

281

9000,00

9000,00

6

Взаємозалік розрахунків

681

361

15000,00

7

Покупець оплатив збирання м'якого куточка

301

703

120,00

100,00

8

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

703

641

20,00Проте доставка товару після його оплати суперечить нормам Закону про РРО, адже у такому разі представники продавця повинні прийняти гроші за місцем доставки товару, проводячи цю операцію через зареєстровану портативну модель РРО, так само як і за послуги з доставки, збирання, підключення та налагодження товарів.

Приклад 3

Магазин «Світ електроніки» продає складну побутову техніку за зразками. Покупець вибрав пральну машину-автомат і оплатив її вартість за місцем доставки у розмірі 2400 грн. (у тому числі ПДВ), а також вартість встановлення та підключення до мережі водопостачання у розмірі 126 грн. (у тому числі ПДВ). Облік товарів у магазині ведеться за цінами придбання. Облікова вартість пральної машини становить 1500 грн. без ПДВ. Встановлення та підключення пральних машин здійснює ТОВ «Сервіс», у якого з магазином укладено договір. ТОВ «Сервіс» є платником єдиного податку. Вартість послуги ТОВ «Сервіс» за встановлення та підключення однієї пральної машини становить 100 грн. (таблиця 3).

Таблиця 3. Відображення в обліку операцій з попередньої оплати пральної машини, придбаної за зразком, та послуг з її підключення


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Доходи

Витрати

1

Покупець оплатив вартість пральної машини

301

702

2400,00

2000,00

2

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

702

641

400,00

3

Списано собівартість проданого товару

902

281

1500,00

1500,00

4

Покупець оплатив встановлення та підключення пральної машини

301

703

126,00

105,00

5

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

703

641

21,00

6

ТОВ «Сервіс» виставило рахунок на сплату послуги

23

631

100,00

7

Списано собівартість послуги

903

23

100,00

100,00*

8

Сплачено рахунок ТОВ «Сервіс»

631

311

100,00

* У межах звичайних цін, оскільки ТОВ «Сервіс» не є платником податку на прибуток.


Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy