Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Мінфін затвердив нову фінансову звітність
Офіційні роз'яснення

Міністерство фінансів України наказом від 07.02.2013 р. № 73 затвердило Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі — НП(С)БО 1), яким установлено нові:

— Баланс (Звіт про фінансовий стан);

— Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

— Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

— Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

— Звіт про власний капітал.

Крім того, для юридичних осіб, які повинні подавати консолідовану фінансову звітність, затверджено:

— Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);

— Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

— Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

— Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

— Консолідований звіт про власний капітал.

У додатку 3 до НП(С)БО 1 наведено Перелік додаткових статей фінансової звітності.

Установлено, що юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначені зазначеним НП(С)БО 1, починаючи зі звітності за I квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.

Зауважимо, що відповідно до ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV за I квартал 2013 року фінансова звітність подається у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Також визнано таким, що втратив чинність, наказ Мінфіну «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку» від 31.03.99 р. № 87.

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy