Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Порядок заповнення декларації митної вартості. Частина 2
Офіційні роз'яснення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.03.2012 N 416


Графа 21

Зазначаються суми податків і зборів, що сплачуються при імпорті товарів і при визначенні митної вартості відраховуються з ціни, яку фактично сплачено або яка підлягає сплаті, тільки у випадках, коли договором (контрактом) передбачено умови поставки DDP.

Графа 22

Зазначається сума, отримана в результаті складання сум, зазначених у графах 19 - 21.

Графа 23(а)

Зазначається в гривнях заявлена митна вартість, розрахована шляхом складання сум, наведених у графах 12 і 18, та відрахування суми, зазначеної в графі 22.

Графа 23(б)

Зазначається заявлена в графі 23(а) митна вартість, перерахована у валюту рахунку. Перерахунок здійснюється за курсом, зазначеним у розділі А. Отримана митна вартість повинна відповідати даним, наведеним у ВМД як основа для розрахунку податків і зборів.

Якщо ніякими документами за договором (контрактом) не встановлено вид іноземної валюти, то в графі 23(б) митна вартість зазначається в євро.

Розділ Г

Якщо одну або декілька складових митної вартості (графи 13 - 21) сплачено в іноземній валюті, то в розділі "Г" зазначаються номер відповідної графи, сума платежу в іноземній валюті, код цієї валюти згідно з класифікацією валют і її курс на дату прийняття ВМД і ДМВ-1 до оформлення.

3. Порядок заповнення граф ДМВ-2 декларантом

Частина перша основного аркуша ДМВ-2

Графи 1, 2(а), 2(б), 3 заповнюються відповідно до правил заповнення цих граф ДМВ-1.

Графа 4

Зазначаються коди згідно з класифікатором документів, номери і дати рахунків, що є підставою для поставки товару.

Якщо ДМВ-2 використовується для заявлення митної вартості товарів, що імпортуються відповідно до договору (контракту) купівлі-продажу, який має вартісну основу, але при визначенні митної вартості неможливе застосування методу за ціною договору щодо товарів, які імпортуються, то в графі проставляються номер, код згідно з класифікатором документів і дата рахунку-фактури (інвойсу), виставленого продавцем покупцеві за цей товар.

Графа 5

Зазначаються код згідно з класифікатором документів, номер і дата укладення договору (контракту) про поставку товарів, а також змін до нього - за наявності.

Якщо ДМВ-2 використовується для товарів, поставка яких здійснюється не на вартісній основі, то в графі проставляються тільки код згідно з класифікатором документів, номер і дата того документа, який є підставою для такої поставки (наприклад, договір (контракт) про поставку на безоплатній основі тощо).

Графа 6

Указуються код згідно з Класифікатором документів, номер і дата ВМД або ДМВ або інше рішення митного органу.

Графа 7

Відмічається знаком "Х" той метод оцінки, за яким визначено митну вартість.

Графа 8

Скорочено наводиться обґрунтування причин, з яких неприйнятне застосування всіх методів, що передували методу, зазначеному в графі 7.

Графа 9

Наводяться реквізити ВМД, ДМВ або інших документів, що використовувалися для визначення митної вартості за методом, відміченим у графі 7.

Графа 10

Зазначається кількість додаткових аркушів до ДМВ-2 (кількість аркушів повинна відповідати номеру останнього аркуша мінус 2).

Графа 11(а)

Проставляються дата заповнення ДМВ-2, особистий підпис та печатка декларанта.

Графа 11(б)

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові декларанта.

Дані граф 11(а), 11(б) повинні збігатися з даними, зазначеними у ВМД.

Частина друга основного аркуша ДМВ-2 і додаткові аркуші до неї

Цей аркуш і додаткові аркуші до ДМВ-2 призначаються для розрахунку митної вартості за обраним методом оцінки.

На кожному аркуші зазначається його порядковий номер. В аркуші можуть бути наведені відомості щодо товарів від одного до трьох найменувань.

"Номер товару" і "Код товару"

Заповнюються відповідно до правил заповнення цих граф ДМВ-1.

Розрахунок митної вартості товару

Розділ А "Підстава для розрахунку: номер і дата рішення, прийнятого митним органом"

Залежно від обраного методу розрахунку заповнюється одна з граф 12(а), 12(б), 12(в), у якій наводяться дані з джерела, зазначеного в графі 9, з тією початковою величиною вартості (ціни), на підставі якої здійснюватимуться подальші розрахунки.

Ціна товару наводиться у валюті рахунку-фактури (інвойсу) або рахунку-проформи. Перерахунок іноземної валюти в гривні здійснюється за курсом, встановленим Національним банком України на дату прийняття ВМД до оформлення.

Розділ Б "Коригування вартості відповідно до ціни (+, -)"

Наводяться дані для розрахунку митної вартості, спричиненого коригуванням підстави для розрахунку.

Ці дані можуть бути як зі знаком (+), якщо вони збільшують митну вартість товару, так і зі знаком (-), якщо вони її зменшують.

Графа 13

При коригуванні підстави для розрахунку, пов'язаному з урахуванням розміру партії, у першу чергу беруться до уваги знижки до вартості товару, що надаються продавцем залежно від розміру закупленої партії товару. При цьому знижка на кількість товару враховується, якщо зазначено, що вартість товару встановлюється продавцем за схемою, побудованою на кількості проданого товару.

Графа 14

При коригуванні підстави для розрахунку, пов'язаному з урахуванням комерційних умов, беруться до уваги різниця в умовах поставки (CIF, FOB тощо) товарів, вартість яких порівнюється, інші відмінності в комерційних умовах (наприклад, наявність знижки на "вірність" продавцеві, різні комерційні рівні продажів (оптом, вроздріб), кількість посередницьких ланок тощо)).

Графа 15

Зазначається загальна сума, на яку проведено коригування, з урахуванням знака (+, -).

Розділ В "Додаткові нарахування (+) та відрахування (-)"

У розділі наводяться дані як за елементами витрат, що не ввійшли до ціни договору, але повинні бути враховані при визначенні митної вартості, так і за тими елементами, що були враховані в ціні продажу товару на внутрішньому ринку України й підлягають виключенню з митної вартості.

Декларантом заповнюються лише ті графи, які відповідають застосованому методу оцінки, і за тими позиціями, що стосуються товарів, які підлягають оцінці.

Графа 16

Наводиться ціна договору, розрахована з урахуванням результатів коригувань, тобто підсумкова сума даних, зазначених у графах 12(а) (12(б) або 12(в)) і 15. Якщо в графах 12(б) або 12(в) зазначено ціну одиниці товару, то потрібно зробити перерахунок митної вартості з урахуванням кількості товару в усій партії.

Графа 17

Наводиться вартість транспортування, що не включена до ціни договору, визначеної як підстава для розрахунку, але повинна бути врахована при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 18

Наводиться вартість завантаження, розвантаження та інших операцій з товаром, що не включена до ціни договору, визначеної як підстава для розрахунку, але повинна бути врахована при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 19

Наводиться вартість страхування, що не включена до ціни договору, визначеної як підстава для розрахунку, але повинна бути врахована при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 20

Наводиться вартість комісійних та інших посередницьких витрат, пов'язаних з увезенням, що не включені до ціни договору, визначеної як підстава для розрахунку, але повинні бути враховані при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 21

Наводиться сума прибутку, комісійних та торговельних націнок (що були включені в ціну ідентичних чи подібних товарів, проданих на території України, визначену як підстава для розрахунку), які повинні бути виключені з ціни при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 22

Наводиться сума вартості додаткової обробки чи переробки ввезених товарів (що включена в ціну ідентичних чи подібних товарів, проданих на території України, визначену як підстава для розрахунку), яка повинна бути виключена з цієї ціни при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 23

Наводиться сума сплачених мита, податків, зборів та інших внутрішніх платежів (що були включені в ціну ідентичних чи подібних товарів, проданих на території України, визначену як підстава для розрахунку), яка повинна бути виключена з цієї ціни при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 24

Наводиться сума інших витрат та платежів, пов'язаних з продажем товару на внутрішньому ринку (що були включені в ціну ідентичних чи подібних товарів, проданих на території України, визначену як підстава для розрахунку), яка повинна бути виключена з цієї ціни при визначенні митної вартості товарів, що підлягають оцінці.

Графа 25

Наводиться підсумкова сума додаткових нарахувань і відрахувань зі знаком (+) або (-) відповідно.

Графа 26

Проставляється визначена на підставі даних, зазначених у ДМВ-2, митна вартість товару: у графі 26(а) - у гривнях, у графі 26(б) - у валюті рахунку. Якщо ніякими документами до договору (контракту) не встановлено вид іноземної валюти, то в графі 26(б) дані зазначаються в євро.

4. Порядок заповнення граф ДМВ-3 декларантом

Частина перша основного аркуша ДМВ-3

Графа 1

Зазначаються найменування, місцезнаходження, літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до класифікації країн світу й код за ЄДРПОУ української особи (підприємства), яка продає товари.

Графа 2(а)

Зазначаються найменування, місцезнаходження, літерний код альфа-2 країни місцезнаходження відповідно до класифікації країн світу підприємства, яке купує товари.

Графа 2(б)

Зазначаються найменування, місцезнаходження, літерний код альфа-2 країни місцезнаходження й код за ЄДРПОУ підприємства, що декларує та пред'являє митному органу товари.

Графа 3

Наводиться скорочене літерне найменування умов поставки згідно з класифікатором умов поставки, літерний код альфа-2 відповідно до класифікації країн світу країни, на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пропуск - назва цього географічного пункту (наприклад: FOB UA Одеса, CIF US Нью-Йорк тощо).

Графа 4

Зазначаються код згідно з класифікатором документів, номер і дата рахунку-фактури (інвойсу), виставленого продавцем покупцеві, або рахунку-проформи.

Графа 5

Зазначаються код згідно з класифікатором документів, номер і дата укладення договору (контракту) про поставку товарів, а також змін до нього - за наявності.

Графа 6

Зазначаються номери й дати оформлення ДМВ-3 за попередніми договорами (контрактами) цього продавця з цим самим покупцем, якщо в митного органу були зауваження до граф 7 - 9 ДМВ-3, а також найменування митного органу, що здійснив митне оформлення товару, і зміст зауважень, якщо вони є.

Графи 7(а), 7(б)

Відмічається знаком "Х" потрібна відповідь ("так" або "ні").

Графи 8(а), 8(б)

Відмічається знаком "Х" потрібна відповідь ("так" або "ні").

У разі відповіді "так" зазначаються подробиці та наводиться зміст умови, наприклад наявність вимоги зустрічної поставки товару покупцем або надання ним будь-яких послуг продавцеві, які мали вплив на ціну договору.

Розрахунок вартісної оцінки умов або обмежень наводиться на зворотному боці аркуша ДМВ-3 із зазначенням документів, на підставі яких здійснюється розрахунок, а відповідна сума наводиться в графі 11(б) як непрямий платіж і враховується при визначенні ціни договору та митної вартості товару; у графі 8 учиняється запис "Див. на звороті".

Графа 9(а)

Відмічається знаком "Х" потрібна відповідь ("так" або "ні").

У разі відповіді "так" зазначаються подробиці, що стосуються роялті та ліцензійних платежів, тобто якого роду платіж, за що він повинен бути сплачений тощо.

Графа 9(б)

Відмічається знаком "Х" потрібна відповідь ("так" або "ні").

У разі відповіді "так" у графі 15 зазначається відповідна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі або використання товарів, яка підлягає поверненню продавцеві.

Графи 10(а), 10(б)

Заповнюються відповідно до правил заповнення цих граф ДМВ-1.

Частина друга основного аркуша ДМВ-3 і додаткові аркуші до неї

Цей аркуш і додаткові аркуші до ДМВ-3 призначаються для розрахунку митної вартості товарів, що експортуються.

На кожному аркуші зазначається його порядковий номер. В другій частині основного аркуша ДМВ-3 і кожному додатковому аркуші до неї можуть бути наведені відомості щодо товарів від одного до трьох найменувань.

"Номер товару" і "Код товару"

Заповнюються відповідно до правил заповнення цих граф ДМВ-1.

Розділ А "Підстава для розрахунку"

Наводяться відомості щодо ціни, що фактично сплачена або підлягає сплаті за товар, які є підставою для визначення митної вартості товару.

Якщо згідно з умовами поставки (графа 3) та іншими умовами договору (контракту) проведення додаткових нарахувань до ціни договору чи відрахувань з неї не потрібне при визначенні митної вартості, то зазначена ціна договору може дорівнювати митній вартості товарів, що експортуються.

Графа 11(а)

У першому рядку зазначається вартість товару у валюті рахунку-фактури (інвойсу) або рахунку-проформи, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за цей товар.

У другому рядку зазначається вартість товару, що фактично сплачена або підлягає сплаті і перерахована в гривні.

У третьому рядку наводиться літерний код валюти рахунку згідно з класифікацією валют.

У четвертому рядку зазначається курс, за яким валюту перераховано в гривні.

Перерахунок іноземної валюти в гривні здійснюється за тим самим курсом, що зазначено у відповідній графі ВМД.

Графа 11 (б)

Проставляється розмір підтверджених документально непрямих платежів у гривнях, якщо вони були зазначені в графі 8(б).

Графа 12

Зазначається в гривнях сума складових митної вартості, наведених у графах 11(а) і 11(б). При цьому враховуються поправки до зазначеної в рахунку-фактурі (інвойсі) або рахунку-проформі вартості товару, здійснені у зв'язку з наявністю умов та/або обмежень, які мали вплив на ціну договору, і/чи із взаємозалежністю продавця (резидента) і покупця.

Розділ Б "Додаткові нарахування до ціни договору, що не включені до розділу "А" і підлягають включенню до митної вартості"

У цьому розділі зазначаються додаткові нарахування до ціни договору, підтверджені відповідними документами (договорами, рахунками-фактурами (інвойсами), товаросупровідними документами, розрахунками на основі транспортних тарифів тощо).

Графа 13

Зазначається розмір комісійних та брокерських винагород, якщо вони не були включені до рахунку-фактури (інвойсу) або рахунку-проформи.

Якщо оплату здійснено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку в гривні зазначаються в розділі "Г".

Графа 14

Зазначається в гривнях розмір роялті та ліцензійних платежів за товар, який продається, якщо вони сплачуються окремо.

Роялті та ліцензійні платежі повинні додаватися до ціни договору тільки в разі, якщо вони:

стосуються товару, що оцінюється для вивезення;

передбачені умовами укладеного між продавцем і покупцем договору (контракту) купівлі-продажу.

При цьому враховуються роялті та ліцензійні платежі, які покупець повинен сплатити безпосередньо продавцеві або на його користь третій особі.

Якщо ці витрати сплачено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку в гривні зазначаються в розділі "Г".

Графа 15

Зазначається частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі або використання товарів, яка за умовами договору (контракту) повинна бути повернута покупцем продавцеві, якщо ці платежі не включено до рахунку-фактури (інвойсу) або рахунку-проформи.

Графа 16

При визначенні митної вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України, зазначаються фактичні витрати на транспортування товару в місце вивезення його з митної території України.

У графі повинно бути обов'язково зазначене місце фактичної доставки товару згідно з договором (контрактом) купівлі-продажу.

Якщо витрати, зазначені в графах 16(а) - 16(в), сплачено в іноземній валюті, то подробиці перерахунку в гривні наводяться в розділі "Г".

Графа 16(а)

Зазначаються в гривнях витрати на транспортування товарів у місце вивезення за межі митної території України, якщо ці витрати відповідно до умов поставки не були включені до ціни договору (графа 11(а)).

Якщо доставка здійснювалася на безоплатній основі або власними транспортними засобами продавця, то до митної вартості товарів включається сума, розрахована, виходячи з тарифів на перевезення відповідним видом транспорту, що діяли на момент транспортування товарів.

Якщо ДМВ-3 заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на транспортування їх у місце вивезення розподіляються між товарами різних найменувань пропорційно їх вазі.

Графа 16 (б)

Зазначаються в гривнях витрати на навантаження товарів, їх вивантаження, перевантаження, що виникли до вивезення товарів за межі митної території України, якщо ці витрати не були включені до ціни договору, а сплачені покупцем окремо.

Якщо ДМВ-3 заповнено на товари кількох найменувань, то витрати на завантаження, розвантаження та обробку товарів розподіляються між товарами пропорційно їх вазі.

Графа 16 (в)

Зазначаються в гривнях витрати на страхування товарів, якщо ці витрати не були включені до ціни договору й були сплачені покупцем окремо (додатково).

Якщо ДМВ-3 заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на страхування розподіляються між товарами пропорційно їх вартості.

Графа 17

Зазначається в гривнях сума складових митної вартості, наведених у графах 13, 14, 15, 16 (а), 16 (б), 16 (в).

Розділ В "Списання сум, включених до розділу "А"

У цьому розділі можуть бути зазначені за наявності документального підтвердження суми витрат, що підлягають виключенню з ціни договору та фактично здійснені за надання послуг з доставки товару з місця вивезення за межі митної території України в місце доставки товару.

Графа 18

Якщо договором (контрактом) передбачено проведення робіт з будівництва, спорудження, складення, технічного обслуговування або технічної допомоги, які здійснюються після вивезення товарів за межі митної території України, і в рахунку-фактурі (інвойсі) або рахунку-проформі виділено окремою позицією суми витрат на проведення таких робіт чи подання допомоги, то в цій графі декларантом зазначаються відповідні суми.

Графа 19

Декларантом можуть бути зазначені витрати на доставку товару з пункту пропуску через державний кордон України в місце призначення.

Графа 20

Зазначаються суми податків і зборів, сплачених у країні імпорту. Ці витрати відраховуються з ціни товару, що фактично сплачена або підлягає сплаті, тільки якщо договором (контрактом) передбачено умову поставки DDP, а сплату податків і зборів відповідно до договору (контракту) купівлі-продажу здійснює продавець-резидент.

Графа 21

Наводиться сума, отримана в результаті складання сум, зазначених у графах 18 - 20.

Графа 22 (а)

Зазначаються в гривнях заявлена митна вартість, розрахована шляхом складання сум, наведених у графах 12 і 17, та відрахування суми, зазначеної в графі 21.

Графа 22 (б)

Зазначається заявлена в графі 22(а) митна вартість, перерахована у валюту рахунку-фактури (інвойсу) або рахунку-проформи за курсом, зазначеним у розділі "А". Отримана сума повинна відповідати даним, наведеним у ВМД як основа для розрахунку податків і зборів.

Якщо ніякими документами до договору (контракту) не встановлено вид іноземної валюти, то в графі 22(б) дані зазначаються в євро.

Розділ Г

Якщо одну або декілька складових митної вартості (графи 13 - 21) сплачено в іноземній валюті, то в розділі "Г" зазначаються номер відповідної графи, сума платежу в іноземній валюті, код цієї валюти й курс її на дату прийняття ВМД і ДМВ-3 до оформлення.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy