Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Про документальне оформлення касових операцій
Офіційні роз'яснення

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 14.02.2012 р. N 11-117/708-1645
Роз'яснення про документальне оформлення касових операцій


Національний банк України розглянув лист щодо надання роз'яснення з питань документального оформлення касових операцій підприємством і в межах компетенції повідомляє наступне.
Щодо першого питання
Відповідно до пункту 4.8 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за N 40/10320, зі змінами ( далі - Положення), на підприємствах, що мають одного касира, при необхідності тимчасової його заміни виконання обов'язків касира покладається на іншого працівника за письмовим наказом керівника. З цим працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання ним обов'язків касира.
Підприємства, штатним розписом яких не передбачена посада касира, виконання його обов'язків можуть покладати відповідно до письмового розпорядження керівника на бухгалтера або іншого працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність.
Таким чином, на підприємствах у разі потреби тимчасової заміни касира або відсутності посади касира виконання його обов'язків може покладатися за письмовим наказом керівника на бухгалтера (у тому числі залученого на договірних засадах) або іншого працівника з укладенням договору про повну матеріальну відповідальність. При цьому підпис керівника на видаткових касових документах повинна бути обов'язково.
Крім того, вважаємо, що керівник при наявності на підприємстві посад головного бухгалтера і касира не має права одноосібно підписувати касові документи.
У той же час у разі відсутності на підприємстві інших працівників керівник має право підписувати касові документи одноосібно, як керівник підприємства.
Щодо другого питання
Згідно з пунктом 3.11 Положення прибуткові та видаткові касові ордери до передачі в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (додаток 4 до Положення), який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями. Видаткові касові ордери, оформлені на підставі видаткових відомостей, реєструються в такому журналі після здійснення виплат, зазначених у видатковій відомості.
Реєстрація касових ордерів і видаткових відомостей може здійснюватися за допомогою комп'ютерних засобів, які забезпечують формування і роздруківку необхідних касових документів. У той же час в документі "Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів", який формується і роздруковується за відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку руху коштів.

Таким чином, підприємствам дозволяється ведення необхідних касових документів в електронному вигляді, в тому числі і журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів.Заступник Голови                                                                                                        В. Рычаковська

Національного банку України
Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy