Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Відображення витрат на придбання кондиціонера
Офіційні роз'яснення

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.12.2011 р. N 6761/6/15-1415

Про розгляд листа

Державна податкова служба України розглянула лист [...] щодо відображення у складі витрат суми амортизації витрат на придбання кондиціонера, спліт-системи, пилососу та повідомляє.

Відповідно до пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

У 2011 році норматив для основних засобів, визначений пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, встановлюється в розмірі 1000 гривень (п. 14 підрозд. 4 розд. XX ПКУ).

Господарська діяльність відповідно до пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 ПКУ - це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Відповідно до п. 144.1 ст. 144 ПКУ амортизації підлягають, зокрема, витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових і біологічних активів для використання в господарській діяльності.

Поряд з тим не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування, зокрема, витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів (п. 144.3 ст. 144 ПКУ). Термін "невиробничі основні засоби" означає необоротні матеріальні активи, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.

Згідно з п. 138.1 ст. 138 ПКУ витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, підпунктами 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 цієї статті, та інших витрат, визначених згідно з пунктом 138.5, підпунктами 138.10.5, 138.10.6 пункту 138.10, пунктами 138.11, 138.12 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 ПКУ, крім витрат, визначених у пункті 138.3 цієї статті та у статті 139 ПКУ.

Амортизація витрат платника податку, пов'язаних із придбанням основних засобів, що використовуються у господарській діяльності юридичної особи, відображається у складі:

собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг згідно з пп. "б" пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 ПКУ;

інших витрат згідно з пп. "в" пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 ПКУ.

Враховуючи викладене, суми амортизації витрат на придбання основних засобів відображаються у складі витрат у залежності від напрямку їх використання за умови, що такі основні засоби використовуються безпосередньо в господарській діяльності та не є необоротними матеріальними активами.

 

Заступник Голови

С. І. Лекарь

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy