Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Реєстрація платником єдиного податку
Актуальні консультації

Класифікація платників

єдиний податокПерш ніж перейти до розгляду процедури реєстрації та переходу на спрощену систему оподаткування, коротко зупинимось на характеристиках та класифікації груп суб’єктів господарювання.

Право вибору та ведення обліку за спрощеною системою оподаткування ст. 291 ПКУ залишає за юридичними особами та фізичними особами – підприємцями. Залежно від ряду факторів, таких як чисельність працівників, вид діяльності та обсяг виручки, виділяють наступні групи:

• перша група – особи, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 грн.;

• до другої групи належать особи, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, кількість працюючих у яких не перевищує 10 осіб, а обсяг доходу – 1 000 000 грн.;

   • третю групу формують особи, які займаються будь якою діяльністю, яка дає право на використання спрощеної системи, та які мають не більше 20 працівників і обсяг доходу 3 000 000 грн. При цьому підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна відносяться виключно до цієї групи;

• четверта група включає юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року кількість працюючих не перевищує 50 працівників та обсяг доходу яких не перевищує 5 000 000 грн.

Отже, до перших трьох груп можуть входити виключно фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, тоді як до четвертої групи – лише юридичні особи, причому організаційно-правова форма немає жодного значення.

Першим кроком у реєстрації є подання до органів ДПСУ відповідної заяви, яка повинна містити:

– найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта у разі відмови від присвоєння ІПН;

– дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця відповідно до закону;

– податкову адресу та місце провадження господарської діяльності;

– обрані фізичною особою – підприємцем види господарської діяльності, у разі здійснення виробництва – також види товару (продукції), що нею виробляються, а також обрані ставки єдиного податку;

– кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою – підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікову чисельність працівників у юридичної особи;

– дату обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Реєстрація для новостворених суб’єктів господарювання

У разі подання заяви в тому ж місяці, в якому було зареєстровано фізичну особу – підприємця, така особа вважається платником єдиного податку 1 або 2 групи з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку, а 3 та 4 групи – з дня державної реєстрації.

За наявності непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, які виникли до моменту реорганізації, перший податковий період починається з першого числа місяця, наступного за податковим кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов'язань чи податкового боргу.

Перехід на спрощену систему оподаткування раніше зареєстрованих суб’єктів господарювання

В разі переходу на спрощену систему оподаткування суб'єктів господарювання, які були платниками інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, слід подати заяву до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. При цьому слід пам’ятати, що перейти на спрощену систему оподаткування протягом року можна лише один раз.

Окрім цього передбачено, що під час переходу на спрощену систему оподаткування з 01.01.2012 р. заява подається до 25.01.2012 р.

Подання заяви на застосування спрощеної системи оподаткування в разі перевищення обсягу доходу

Платники єдиного податку 1 та 2 груп, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, що дає право на застосування ставок конкретної групи, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки для 2 або 3 групи та 3 групи, відповідно. Така заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку 3 і 4 груп, які перевищили у податковому періоді обсяг доходу, зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.

Суб'єкту господарювання, який подав до органу державної податкової служби заяву щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, протягом 10 календарних днів видається свідоцтво платника єдиного податку. Слід зауважити, що дане свідоцтво є безстроковим, тобто поновлювати кожного року його не потрібно.

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy