Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Податковий облік фінансової допомоги
Актуальні консультації

finansova_dopomogaУ процесі господарської діяльності підприємств операція з надання або одержання безпроцентної фінансової допомоги є досить розповсюдженою.

Правовідносини між позичальником та надавачем фінансової допомоги регламентуються Цивільним кодексом.

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку саму суму грошових коштів (суму позики) або таку саму кількість речей того самого роду та такої самої якості.

 

Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір не оподатковуваного мінімуму доходів громадян (170 грн.). У випадках коли позикодавцем є юридична особа, договір позики укладається виключно в письмовій формі незалежно від суми (ст. 1047 Цивільного кодексу). Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей.

Згідно з частиною першою ст. 1049 Цивільного кодексу позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві грошову позику у такій самій сумі у строк та в порядку, встановлених умовами договору.

У разі якщо договором не встановлено строк повернення позики або цей строк визначено моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом 30 днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Позика вважається поверненою в момент зарахування грошової суми, що позичалася, на банківський рахунок позикодавця (ст. 1049 Цивільного кодексу).

У договорі позики доцільно надавати інформацію щодо податкового статусу особи, яка надає таку позику (поворотну фінансову допомогу), зокрема відомості про реєстрацію платником податку з прибутку, ставку сплачуваного податку, відсутність чи наявність пільг із сплати цього податку, оскільки саме від статусу надавача такої допомоги визначаються правила оподаткування поворотної фінансової допомоги.

Розглянемо порядок відображення у податковому обліку з податку на прибуток, операцій з отримання фінансової допомоги на безповоротній та поворотній основі.

Безповоротна фінансова допомога

До безповоротної фінансової допомоги належать:

• сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;

• сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

• сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;

• основна сума кредиту або депозиту, наданого платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних);

• сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Нацбанку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги (пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Для цілей оподаткування сума безповоротної фінансової допомоги, отримана платником податку у звітному періоді, включається до складу інших доходів (пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 137.10 ст. 137 Податкового кодексу суми безповоротної фінансової допомоги визнаються доходами за датою надходження коштів на банківський рахунок чи в касу платника податку.

У випадку отримання безповоротної фінансової допомоги в іноземній валюті доходи перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату надходження коштів на банківський рахунок платника податку.

Поворотна фінансова допомога

Поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення (пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Сума поворотної фінансової допомоги, отримана платником податку від особи, що є платником податку на прибуток на загальних підставах (сплачують податок на прибуток за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу), не включається до доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування.

Проте, якщо після закінчення строку, встановленого договором, платник податку не повертає суму отриманої поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду, то до доходів звітного періоду, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включається сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду, у розмірі облікової ставки нацбанку України, розрахованої за кожен день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

Приклад

ТОВ «Альфа» (платник податку на прибуток) одержало 01.10.2011 р. від ТОВ «Промінь» (платник податку на прибуток) поворотну фінансову допомогу в сумі 70000,00 грн. строком на три місяці, тобто до 31.12.2011 р. ТОВ «Альфа» повернуло частину цієї допомоги у розмірі 30000,00 грн. 31.12.2011 р. Решту суми поворотної фінансової допомоги (40000,00 грн.) повернуто 01.04.2012 р.

 

Отже, ТОВ «Альфа» повинно умовно нарахувати проценти на неповернену частину (40000,00 грн.) поворотної фінансової допомоги таким чином: за 92 дні 2011 р. (31 день жовтня, 30 днів листопада та за 31 день грудня), та за 91 день 2012 р. (31 день січня, 29 днів лютого, 31 день березня).

Облікова ставка Нацбанку до 23.03.2012 р. становила 7,75 %, з 23.03.2012 р. облікову ставку встановлено в розмірі 7,5 % річних.

Кількість календарних днів у 2012 р. – 366.

Розрахуємо суму процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповерненою.

За 2011 р. : 40000,00 грн. х 92 дні х 7,75 % : 365 днів = 781,36 грн.

За 2012 р. : 40000,00 грн. х 82 дні х 7,75 % : 366 днів = 694,54 грн.

40000,00 грн. х 9 дні х 7,5 % : 366 днів = 76,23 грн.

Згідно з пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу сума умовно нарахованих процентів підлягає включенню до доходу платника податку в період їх нарахування.

Отже, за підсумками 2011 р. ТОВ «Альфа» повинно включити до складу доходів суму умовно нарахованих процентів на частину неповерненої поворотної фінансової допомоги у розмірі 781,36 грн.

За підсумками I кварталу 2012 р. до складу доходів включається суму процентів, умовно нарахованих на суму неповерненої поворотної фінансової допомоги у розмірі 770,77 грн. (694,54 грн. + 76,23 грн.).

Порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із Податковим кодексом мають пільги з цього податку, регламентується нормами пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу.

Зокрема, встановлено, що сума поворотної фінансової допомоги, отриманої від суб'єктів, які не є платниками податку на прибуток, що залишається неповерненою на кінець такого звітного періоду, включається до складу інших доходів платника податку (одержувача).

При цьому якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку має право на збільшення суми витрат за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.

Операції з отримання/надання фінансової допомоги між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, не приводять до зміни їх витрат або доходів (пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу).

Поворотна фінансова допомога, отримана від засновника

Поворотна фінансова допомога, отримана платником податку від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника на строк не більше, ніж 365 календарних днів, не включається до складу доходів.

У разі якщо строк повернення поворотної фінансової допомоги буде порушено, то платник податку – отримувач зобов'язаний вчинити таким чином: включити суму такої допомоги до складу доходів відповідного звітного періоду, якщо засновник не є платником податку на прибуток, або умовно нарахувати проценти та включити їх в доходи, якщо засновник є платником податку на прибуток.

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy