Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Організаційно-правові питання торговельної діяльності. Частина 2
Актуальні консультації

Особливості обліку податку на прибуток платників, які придбавають торгові патенти

torgivlya2Розглянемо деякі особливості, що виникають при оподаткуванні податком на прибуток у платників, які здійснюють діяльність, що вимагає придбання патенту.

Згідно з п. 152.1 ст. 152 Податкового кодексу податок розраховується платником самостійно за ставкою, визначеною п. 151.1 ст. 151, від податкової бази, встановленої відповідно до ст. 149 Кодексу.

Податок, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню згідно з розділом XII Податкового кодексу, належить перерахуванню до бюджету в сумі, визначеній у розділі III цього Кодексу і зменшеній на вартість придбаних торгових патентів на право здійснення такого виду діяльності.

Відповідно до п. 150.1 ст. 150 Податкового кодексу якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку із числа резидентів за підсумками податкового року є від'ємне значення, то сума такого від'ємного значення підлягає віднесенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням цього від'ємного значення попереднього року в складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення.

 

Від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, що підлягає патентуванню, не враховується для цілей частини першої п. 150.1 ст. 150 Податкового кодексу та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

Пунктом 152.2 ст. 152 цього Кодексу визначено, що платник податку, який займається діяльністю, що підлягає патентуванню відповідно до розділу XII цього Кодексу, зобов'язаний окремо визначити податок від кожного виду такої діяльності та окремо визначити податок від іншої діяльності. З цією метою ведеться окремий облік доходів, отриманих від діяльності, що підлягає патентуванню, та витрат, пов'язаних із здійсненням діяльності, з урахуванням від'ємного значення як результату розрахунку об'єкта оподаткування.

При цьому згідно з абзацом другим п. 152.11 ст. 152 Податкового кодексу до складу витрат таких платників податку, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування, не включаються витрати, пов'язані з отриманням такого звільненого доходу (прибутку).

Згідно з абзацом третім п. 152.11 ст. 152 цього Кодексу сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання такого звільненого доходу (прибутку), не враховується у витратах, пов'язаних з отриманням доходу (прибутку), що не звільняється від оподаткування.

У разі якщо основні засоби використовуються для отримання звільненого доходу (прибутку) та інших доходів (прибутків), які підлягають оподаткуванню згідно з розділом III Кодексу на загальних підставах, витрати платника податку підлягають збільшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів (прибутку), що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом на загальних підставах, відноситься до загальної суми доходів (прибутку) з урахуванням звільнених. Аналогічно відбувається розподіл витрат, які одночасно пов'язані як з діяльністю, дохід (прибуток) від провадження якої звільняється від оподаткування, так і з іншою діяльністю.

Із вищенаведених норм Податкового кодексу можна дійти висновку, що сума податку на прибуток від інших видів діяльності повинна сплачуватися до бюджету незалежно від того, наскільки прибутковою або збитковою виявилася діяльність, що підлягає патентуванню.

Тобто загальна сума податку, яку необхідно сплатити до бюджету, повинна складатися з окремих сум податку на прибуток від кожного виду діяльності, що підлягає патентуванню, і всіх інших видів діяльності, для яких не потрібно придбавати патент.

Розглянемо порядок обчислення податку на прибуток на умовних прикладах.

Приклад 2

Загальний результат діяльності підприємства у звітному періоді – прибуток, у тому числі:

• щодо діяльності, яка підлягає патентуванню, – прибуток;

• щодо діяльності, яка не підлягає патентуванню, – збиток.

У цьому випадку податок на прибуток розраховується таким чином (табл. 2):

Таблиця 2

Дані податкового обліку

Усього по підприємству, грн.

У тому числі:

Податок на прибуток до сплати, грн.

щодо діяльності, яка підлягає патентуванню, грн.

щодо іншої діяльності, грн.

Доходи

60000,00

40000,00

20000,00

 

Витрати

50000,00

25000,00

25000,00

Об'єкт оподаткування
(+ прибуток, – збиток)

10000,00

+ 15000,00

– 5000,00

Податок на прибуток

х

3450,00

0

3450,00

 

 

Приклад 3

Загальний результат діяльності підприємства у звітному періоді – прибуток, у тому числі:

• щодо діяльності, яка підлягає патентуванню, – збиток;

• щодо іншої діяльності – прибуток.

У цьому випадку податок на прибуток розраховується таким чином (табл. 3):

Таблиця 3

Дані податкового обліку

Усього по підприємству, грн.

У тому числі:

Податок на прибуток до сплати, грн.

щодо діяльності, яка підлягає патентуванню, грн.

щодо іншої діяльності, грн.

Доходи

60000,00

20000,00

40000,00

 

Витрати

50000,00

25000,00

25000,00

Об'єкт оподаткування
(+ прибуток, – збиток)

10000,00

– 5000,00

+ 15000,00

Податок на прибуток

х

0

3450,00

3450,00

 

 

Приклад 4

Загальний результат діяльності підприємства у звітному періоді – збиток, у тому числі:

• щодо діяльності, яка підлягає патентуванню, – прибуток;

• щодо іншої діяльності – збиток.

Податок на прибуток розраховується таким чином (табл. 4):

Таблиця 4

Дані податкового обліку

Усього по підприємству, грн.

У тому числі:

Податок на прибуток до сплати, грн.

щодо діяльності, яка підлягає патентуванню, грн.

щодо іншої діяльності, грн.

Доходи

60000,00

40000,00

20000,00

 

Витрати

80000,00

25000,00

55000,00

Об'єкт оподаткування
(+ прибуток, – збиток)

– 20000,00

+ 15000,00

– 35000,00

Податок на прибуток

х

3450,00

0

3450,00

 

 

Приклад 5

Загальний результат діяльності підприємства у звітному періоді – збиток, у тому числі:

• щодо діяльності, яка підлягає патентуванню, – збиток;

• щодо іншої діяльності – прибуток.

Податок на прибуток розраховується таким чином (табл. 5):

Таблиця 5

Дані податкового обліку

Усього по підприємству, грн.

У тому числі:

Податок на прибуток до сплати, грн.

щодо діяльності, яка підлягає патентуванню, грн.

щодо іншої діяльності, грн.

Доходи

60000,00

20000,00

40000,00

 

Витрати

80000,00

55000,00

25000,00

Об'єкт оподаткування
(+ прибуток, – збиток)

– 20000,00

– 35000,00

+ 15000,00

Податок на прибуток

х

0

3450,00

3450,00

 

Нагадаємо, що згідно з підрозділом 4 п. 10 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу встановлюються такі ставки податку на прибуток підприємств: з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. включно – 21 %; з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. – 19 %, а з 01.01.2014 р. – 16 %.

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy