Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Облік та оподаткування орендних операцій. Частина 2
Актуальні консультації

Відображення у податковому і бухгалтерському обліку операцій за орендним договором

Орендодавцем за цим договором є працівник підприємства, не зареєстрований підприємцем (приклад 1).orenda_2

 


 

Приклад 1

Підприємство «Колосок» взяло в оренду у свого працівника, менеджера відділу збуту С. Гавриленка, легковий автомобіль вартістю 150000 грн. Строк оренди – 1 місяць. Договором установлено, що за день передачі майна в оренду і за день повернення майна з оренди орендна плата підлягає сплаті як за два дні користування майном. Враховуючи умови укладеного договору, орендар визначив оренду для цілей бухгалтерського обліку як операційну, а для цілей податкового обліку – як оперативну. Отриманий легковий автомобіль орендар відображає на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку 01 «Орендовані необоротні активи».

Автомобіль призначено для службових поїздок директора підприємства-орендаря, тобто для використання в адміністративних цілях. Відповідно витрати, пов'язані з нарахуванням орендної плати, відображаються орендарем за дебетом рахунку 92 «Адміністративні витрати».

Підприємство «Колосок» сплачує орендну плату за місяць разом із заробітною платою, яка виплачується за другу половину цього місяця. Розмір орендної плати за місяць відповідно до договору становить 2500 грн.

Сторони в договорі установили, що нарахування орендної плати (лізингового платежу) за поточний календарний місяць здійснюється в останній календарний день цього місяця, при цьому факт надання орендних послуг підтверджується актом здавання-приймання послуг. Враховуючи це, у податковому обліку з податку на прибуток орендар збільшує суму витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування (п. 137.11 ст. 137 та п. 153.7 ст. 153 Податкового кодексу).

Загальна сума доходу, нарахованого за березень 2012 р. на користь менеджера С. Гавриленка, – 12000 грн., у тому числі заробітна плата – 9500 грн., орендна плата – 2500 грн. До доходу зазначеної особи за березень 2012 р. податкова соціальна пільга не застосовується.

Максимальний розмір бази нарахування ЄСВ установлено на рівні 17 розмірів прожиткового мінімуму на працездатну особу (п. 4 частини першої ст. 1 Закону № 2464). У березні 2012 р. цей показник становить 18241 грн. (1073 х 17).

Сума заробітної плати, нарахованої С. Гавриленку за березень 2012 р., не перевищує граничного розміру для нарахування ЄСВ (18241,00 грн.), тому на всю заробітну плату нараховується ЄСВ і з усієї суми зарплати він утримується. На заробітну плату за ставкою 37 % (умовно) нараховується ЄСВ у сумі

9500 х 37 % = 3515 (грн.).

Із заробітної плати ЄСВ утримується за ставкою 3,6 % у сумі

9500 х 3,6 % = 342 (грн.).

Щодо орендної плати, то з неї ЄСВ не утримується і на неї не нараховується.

При оподаткуванні доходу працівника ПДФО слід урахувати, що загальний нарахований дохід (12000 грн.) перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня 2012 р., тобто перевищує 10730 грн. (1073 грн. х 10). Таким чином, загальний місячний дохід необхідно розділити на частини, які оподатковуються за ставками 15 % і 17 %.

ДПА України у листі № 2346/6/17-0715 роз'яснила, що з метою дотримання вимог п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу слід у першу чергу оподатковувати доходи, що входять до складу заробітної плати. Отже, оподаткування доходів у вигляді орендної плати необхідно здійснювати вже в другу чергу.

Тобто за ставкою 15 % оподатковуються вся заробітна плата (9500 грн.) та частина орендної плати (1230 грн.), разом – 10730 грн.

За ставкою 17 % оподатковується друга частина орендної плати у сумі 1270 грн. (2500 – 1230). Визначимо суму ПДФО, яка утримується із загального місячного доходу працівника:

((9500 + 1230) – 342) х 15 % + 1270 х 17 % = 1558,20 + 215,90 = 1774,10 (грн.).

Як нарахування заробітної плати, так і утримання ПДФО із заробітної плати підприємство-орендар відображає у бухгалтерському обліку з використанням субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою». Крім того, оскільки орендодавець є одночасно працівником підприємства-орендаря, то це підприємство відображає в бухгалтерському обліку зобов'язання з орендної плати за кредитом субрахунку 663 «Розрахунки за іншими виплатами», який згідно з Інструкцією № 291 призначено для ведення обліку розрахунків за тими виплатами працівникам, які не належать до фонду оплати праці.

Із заробітної плати (субрахунок 661) утримано ПДФО у сумі

(9500 – 342) х 15 % = 1373,70 (грн.).

З орендної плати (субрахунок 663) утримано ПДФО у сумі

1230 х 15 % + 1270 х 17 % = 184,50 + 215,90 = 400,40 (грн.).

Для спрощення виплата авансу у прикладі не розглядається.

У бухгалтерському та податковому обліку орендаря зазначені операції відображаються у спосіб, наведений у табл. 1.

Таблиця 1


з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Отримано в оперативну оренду автомобіль
(збільшено залишок на позабалансовому рахунку 01)

01

150000

2

Нараховано працівнику заробітну плату за березень

93

661

9500

9500

3

Нараховано на користь працівника орендну плату за березень (автомобіль використовується в адміністративних цілях)

92

663

2500

2500

4

Нараховано ЄСВ (37 %) на суму заробітної плати

93

651

3515

3515

5

Утримано із заробітної плати ЄСВ (3,6 %)

661

651

342

6

Утримано ПДФО із заробітної плати

661

641/ПДФО

1373,70

7

Утримано ПДФО з орендної плати

663

641/ПДФО

400,40

8

Повернуто з оперативної оренди автомобіль (зменшено залишок на позабалансовому рахунку 01)

01

150000

9

Перераховано ЄСВ, пов'язаний з нарахуванням і виплатою заробітної плати за березень: (3515 + 342) = 3857,00 (грн.)

651

311

3857

10

Перераховано ПДФО, утриманий із заробітної плати і орендної плати за березень: (1373,70 + 400,40) = 1774,10 (грн.)

641/ПДФО

311

1774,10

11

Виплачено працівнику заробітну плату за березень: (9500,00 – 342,00 – 1373,70) = 7784,30 (грн.)

661

301

7784,30

12

Виплачено працівнику орендну плату за березень: (2500,00 – 400,40) = 2099,60 (грн.)

663

301

2099,60

Розглянемо, як підприємству відображати в бухгалтерському і податковому обліку операції за орендним договором, якщо орендодавцем за цим договором є підприємство, що є платником податку на прибуток на загальних умовах і зареєстроване платником ПДВ (приклад 2).

Приклад 2

Підприємство «Коровай» взяло в операційну (оперативну) оренду у підприємства «Говерла» строком на один місяць торговельне обладнання.

Отримане в оренду обладнання орендар відображає на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку за вартістю, зазначеною в угоді про оренду, – 15000 грн. Це обладнання орендар використовує з метою збуту продукції, тому витрати, пов'язані з нарахуванням орендної плати, відображаються ним за дебетом рахунку 93 «Витрати на збут».

Розмір орендної плати за місяць відповідно до договору становить 500 грн., крім того, ПДВ – 100 грн. Договором установлено, що за день передачі майна в оренду і за день повернення майна з оренди орендна плата підлягає сплаті як за два дні користування майном.

Сплата орендарем сум орендної плати на рахунок орендодавця за календарний місяць, протягом якого майно перебувало в оренді, здійснюється авансом не пізніше 10 числа цього місяця.

Сторони у договорі також установили, що нарахування орендної плати за поточний календарний місяць здійснюється щомісяця в останній календарний день цього місяця, при цьому факт надання орендних послуг підтверджується актом здавання-приймання послуг.

У податковому обліку з податку на прибуток орендар збільшує суму витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування (п. 137.11 ст. 137 та п. 153.7 ст. 153 Податкового кодексу).

Оскільки першою подією в операції з поставки послуг за договором оперативної оренди є перерахування орендної плати, то саме на дату списання коштів з банківського рахунку на оплату послуг орендар отримує право відобразити податковий кредит (п. 198.2 ст. 198 цього Кодексу). При цьому орендареві слід урахувати, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням послуг, не підтверджені, зокрема, податковими накладними (п. 198.6 ст. 198 Кодексу).

У бухгалтерському та податковому обліку орендаря зазначені операції відображаються у спосіб, наведений у табл. 2.

Таблиця 2


з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Отримано в оренду обладнання (збільшено залишок на позабалансовому рахунку 01)

01

15000

2

Сплачено авансом орендну плату за березень

371

311

600

3

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641

644

100

4

Нараховано витрати на оренду за березень

93

685

500

500

5

Відображено суму ПДВ, пов'язану з орендою за березень

644

685

100

6

Зараховано залишки за рахунками

685

371

600

7

Повернуто з оренди обладнання (зменшено залишок на позабалансовому рахунку 01)

01

15000

Підприємства можуть також передавати в операційну (оперативну) оренду власні основні засоби. Розглянемо, як підприємству-орендодавцю відображати в бухгалтерському і податковому обліку таку операцію (приклад 3).

Приклад 3

Підприємство «Троянда» передало в операційну (оперативну) оренду іншому підприємству строком на два місяці верстат, який відображено в орендодавця на субрахунку 104 «Машини та обладнання» до рахунку 10 «Основні засоби».

Діяльність з передачі майна в оренду не є предметом (метою) створення підприємства-орендодавця, тому дохід від операційної оренди підприємство «Троянда» відображає на субрахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів».

Підприємство «Троянда» на переданий в оренду верстат нараховує у бухгалтерському і податковому обліку амортизацію за прямолінійним методом щомісяця у сумі 400 грн. Суми амортизації орендодавець відображає за дебетом субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Розмір орендної плати за місяць відповідно до договору становить 800 грн., крім того, ПДВ – 160 грн. Договором установлено, що за день передачі майна в оренду і за день повернення майна з оренди орендна плата підлягає сплаті як за два дні користування майном.

Відповідно до договору сплата орендарем сум орендної плати на рахунок орендодавця за кожен календарний місяць, протягом якого майно перебувало в оренді, здійснюється авансом не пізніше 15 числа цього місяця. Нарахування орендної плати за поточний календарний місяць здійснюється щомісяця в останній календарний день цього місяця, при цьому факт надання орендних послуг підтверджується актом здавання-приймання послуг. У податковому обліку з податку на прибуток орендодавець збільшує суму доходів, а орендар – суму витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування (п. 137.11 ст. 137 та п. 153.7 ст. 153 Податкового кодексу).

Першою подією в операції з поставки послуг за договором оперативної оренди є отримання (зарахування) авансу на банківський рахунок підприємства «Троянда», тому саме на цю дату в орендодавця виникають податкові зобов'язання з ПДВ (п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу).

У бухгалтерському та податковому обліку орендодавця зазначені операції відображаються у спосіб, наведений у табл. 3.

Таблиця 3


з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Отримано 15 лютого авансом орендну плату за лютий

311

681

960

2

Нараховано за першою подією (отриманням авансу) податкове зобов'язання з ПДВ

643

641

160

3

Нараховано 29 лютого дохід від оренди за поточний місяць

377

713

960

800

4

Відображено суму ПДВ, пов'язану з доходом від операційної оренди за квітень

713

643

160

5

Зараховано залишки за рахунками

681

377

960

6

Нараховано 29 лютого амортизацію за поточний місяць

949

131

400

400

7

Отримано 15 березня авансом орендну плату за березень

311

681

960

8

Нараховано за першою подією (отриманням авансу) податкове зобов'язання з ПДВ

643

641

160

9

Нараховано 31 березня дохід від оренди за поточний місяць

377

713

960

800

10

Відображено суму ПДВ, пов'язану з доходом від операційної оренди за березень

713

643

160

11

Зараховано залишки за рахунками

681

377

960

12

Нараховано 31 березня амортизацію за поточний місяць

949

131

400

400

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy