Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Ведення книги обліку доходів і витрат. Частина 2
Актуальні консультації

Особливості заповнення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ

kniga_obliku_2

Як зазначено вище, записи в книзі обліку доходів здійснюють за підсумками робочого дня, протягом якого було отримано дохід.

Крім того, у книзі підбиваються підсумки діяльності за місяць, квартал і рік. Книга містить дев'ять граф. У табл. 3 зазначено дані, які повинна містити кожна графа.

 

Таблиця 3


з/п

Назва графи

Коментар

1

1 «Дата»

Зазначається дата, на яку відображаються показники доходу, або місяць, квартал, рік у підсумкових рядках

2

2 – 7 «Дохід від провадження діяльності, що оподатковується за базовими ставками єдиного податку»

У цих графах відображається дохід, який за загальним правилом оподатковується за основними фіксованими ставками єдиного податку – 3 чи 5 %, а також навіть сума перевищення фактично отриманого доходу над граничною сумою доходу, що дає право перебувати на єдиному податку (п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу).
Хоча в податковій декларації платника єдиного податку така сума перевищення відображається окремим рядком і оподатковується за ставкою 15 % згідно з пп. 1 п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу

3

2 «Сума, грн.»

Зазначається загальна отримана сума коштів (готівкою чи на банківський рахунок) за продані товари, виконані роботи, надані послуги – усього на відповідну дату

4

3 «Сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передоплати, грн.»

Усього сума коштів, яку підприємець повернув контрагентам на відповідну дату (готівкою чи перерахувавши з власного банківського рахунку)

5

4 «Скоригована сума доходу, грн. (гр. 2 – гр. 3)»

Сума доходу визначається за вирахуванням повернутих коштів

6

5 «Вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн.»

7

6 «Сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, грн.»

8

7 «Всього, грн. (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)»

Загальна сума доходу від діяльності, що оподатковується за базовими ставками єдиного податку

9

8 – 9 «Дохід, що оподатковується за ставкою 15 %»

Якщо підприємець отримав дохід, що відповідає наведеному в підпунктах 2 – 4 п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу, його слід відображати саме в цих рядках

10

8 «Вид доходу»

Може бути дохід, отриманий:
від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначено у п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу (у грошовій формі, прострочена кредиторська заборгованість, безоплатно отримані товари, роботи, послуги), наприклад бартер;
від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

11

9 «Сума, грн.»

Сума такого доходу

 Далі наведемо приклад заповнення книги обліку доходів.

Приклад 2

Протягом лютого 2012 р. підприємець (друга група платників єдиного податку) отримав такі доходи:

• 07.02.2012 р. – на банківський рахунок підприємця надійшли кошти від продажу товарів: від першого покупця – у сумі 20000 грн., від другого – у сумі 30000 грн.;

• 10.02.2012 р. – отримано від покупця на банківський рахунок передоплату за товар у сумі 40000 грн.;

• 16.02.2012 р. – частково повернуто передоплату за товар покупцю у розмірі 5000 грн.;

• 21.02.2012 р. – надійшли кошти від продажу товарів на банківський рахунок підприємця (3000 грн.) та отримано готівку від продажу товарів (2000 грн.);

• 23.02.2012 р. – підприємець безоплатно отримав товари на суму 1000 грн.;

• 24.02.2012 р. – закінчився строк позовної давності за кредиторською заборгованістю на суму 2500 грн.;

• 28.02.2012 р. – надійшли кошти (доходи) на банківський рахунок підприємця від діяльності, не зазначеної у свідоцтві, – 60000 грн.

 

На підставі наведених даних заповнимо книгу обліку доходів.

Фрагмент заповнення книги обліку доходів

Дата

Дохід від провадження діяльності*

Дохід, що оподатковується за ставкою 15 %**

вартість проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн.

сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, грн.

всього, грн.
(гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)

сума, грн.

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передоплати, грн.

скоригована сума доходу, грн. (гр. 2 – гр. 3)

вид доходу

сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

07.02.2012 р.

50000

 

50000

 

 

50000

 

 

10.02.2012 р.

40000

 

40000

 

 

40000

 

 

16.02.2012 р.

 

5000

–5000

 

 

–5000

 

 

21.02.2012 р.

5000

 

5000

 

 

5000

 

 

23.02.2012 р.

 

 

 

1000

 

1000

 

 

24.02.2012 р.

 

 

 

 

2500

2500

 

 

28.02.2012 р.

 

 

 

 

 

 

За послуги (діяльність, не зазначена у свідоцтві)

60000

Лютий 2012 р.

95000

5000

90000

1000

2500

93500

60000

 

(* Відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу (крім доходу, що оподатковується за ставкою 15 %).

** Відповідно до підпунктів 2 – 4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу.)

 

Особливості заповнення книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ

Особливості заповнення цієї книги майже такі самі, як і попередньої. Тільки на відміну від попередньої, де відображаються дані про доходи, у книзі обліку доходів і витрат наводять також дані про витрати. Окрім того, дані про доходи і витрати відображають у книзі без урахування ПДВ.

Книга містить два розділи: «Доходи» та «Витрати». Розглянемо кожен з них окремо.

Розділ I «Доходи»

Цей розділ книги обліку доходів і витрат містить такі самі графи, як і книга обліку доходів, і заповнюється аналогічно. Тому зупинятися окремо на цьому розділі не будемо. Проте на відміну від попередньої книги у графі 8 «Вид доходу» розділу I книги обліку доходів і витрат можуть зазначатися тільки два види доходу – дохід, отриманий:

• при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначено у п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу (у грошовій формі, прострочена кредиторська заборгованість, безоплатно отримані товари, роботи, послуги), наприклад бартер;

• від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Розділ II «Витрати»

У цьому розділі відображаються понесені витрати, зокрема оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена заробітна плата, сплачений єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо. Тобто витрати відображаються за датою списання коштів з банківського рахунку підприємця чи датою оплати готівкою. Розділ II книги містить сім граф. У табл. 4 наведено дані, які повинна містити кожна графа.

Таблиця 4


з/п

 

Назва графи

Коментар

1

1 «Дата»

Зазначається дата, на яку відображаються показники витрат, або місяць, квартал, рік у підсумкових рядках

2

«Витрати, пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг)»
2 «Вид витрат»

У графах 2 і 3 відображаються витрати, пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без ПДВ, у тому числі: суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків (ПДВ);
суми ввізного мита; суми непрямих податків (ПДВ) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку; транспортно-заготівельні витрати;
інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.
До останнього виду витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, інші прямі витрати підприємця на доопрацювання і покращення якісно технічних характеристик товарів тощо. Наприклад, витрати на пакування придбаного оптом товару для роздрібног о продажу

3

3 «Сума без ПДВ, грн.»

4

4 «Витрати на оплату праці найманих працівників, грн.»

У цій графі відображається весь фонд оплати праці, включаючи утримані з зарплати єдиний внесок та податок на доходи фізичних осіб, а також нарахований єдиний внесок на зарплату працівників

5

5 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.»

У цій графі зазначається перерахований до Пенсійного фонду єдиний внесок, нарахований на дохід підприємця

6

6 «Інші витрати, грн.»

У графі 6 відображається сума інших витрат, понесених у зв'язку з провадженням господарської діяльності платника податку, зокрема витрати на зв'язок, сплату орендних та комунальних платежів тощо

7

7 «Всього, грн. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)»

 

Наведемо приклад заповнення розділу II книги обліку доходів і витрат.

Приклад 3

Протягом лютого 2012 р. підприємець поніс такі витрати:

• 03.02.2012 р. – перераховано на карткові рахунки працівникам зарплату – 4097 грн., до бюджету ПДФО – 723 грн., до Пенсійного фонду єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 2020 грн. (180 грн. утримано із зарплати працівників, 1840 грн. нараховано на таку зарплату), всього сума перерахувань становить 6840 грн. (4097 + 2020 + 723);

• 08.02.2012 р. – перераховано кошти продавцю за товари в сумі 50000 грн., крім того, ПДВ – 10000 грн., та оплачено сторонньому автоперевізнику послуги з автоперевезення придбаних товарів на суму 1000 грн., крім того, ПДВ – 200 грн.;

• 15.02.2012 р. – сплачено комунальні платежі 2000 грн., крім того, ПДВ – 400 грн., орендні платежі – 1500 грн., крім того, ПДВ – 300 грн.;

• 17.02.2012 р. – сплачено єдиний внесок (авансовий платіж) з доходу підприємця – 373 грн.

 

На підставі наведених даних заповнимо розділ II «Витрати» книги обліку доходів і витрат.

Фрагмент заповнення розділу II «Витрати» книги обліку доходів і витрат

Дата

Витрати, пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг)

Витрати на оплату праці найманих працівників, грн.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.

Інші витрати, грн.

Всього, грн. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)

вид витрат

сума без ПДВ, грн.

1

2

3

4

5

6

7

03.02.2012 р.

 

 

6840

 

6840

08.02.2012 р.

Оплата постачальнику

50000

 

 

 

50000

08.02.2012 р.

ТЗВ

1000

 

 

 

1000

15.02.2012 р.

 

 

 

 

3500

3500

17.02.2012 р.

 

 

 

373

 

373

Лютий 2012 р.

51000

6840

373

3500

61713

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy