Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Нові правила щодо спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб
Актуальні консультації

фізична особо-підприємець

Нові правила щодо спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб – підприємців

Основними положеннями Закону 4014 є викладений у новій редакції розділ XIV Податкового кодексу, який доповнено главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності».

Новаціями передбачено запровадження диференційованого підходу до класифікації малого бізнесу відповідно до річного обороту, реєстрацію «спрощенців» як платників ПДВ, що дасть змогу створити рівні конкурентні умови з суб'єктами господарювання, що працюють на загальній системі оподаткування.

Суб'єкти господарювання, які були платниками єдиного податку згідно з Указом про спрощену систему або фіксованого податку відповідно до розділу IV Декрету про прибутковий податок, а також юридичні та фізичні особи – підприємці, які були платниками інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом, і прийняли рішення з 01.01.2012 р. перейти на спрощену систему оподаткування згідно з нормами Закону № 4014 та відповідають вимогам ст. 291 Податкового кодексу (в новій редакції), подають відповідну заяву не пізніше 25.01.2012 р.

Для визначення обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 р., суб'єктами господарювання, які не були платниками єдиного чи фіксованого податку, дохід від здійснення господарської діяльності, одержаний у 2011 р., перераховується з урахуванням норм ст. 292 Податкового кодексу.

При цьому видані свідоцтва про сплату єдиного податку і патенти про сплату фіксованого податку на 2011 р. є дійсними до отримання свідоцтва платника єдиного податку, передбаченого Законом № 4014, але не пізніше 01.06.2012 р.

Ставки єдиного податку

Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Відповідно до Закону № 4014 фізичні особи – підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на три групи:

• до першої групи належать підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 тис. грн.

Для таких підприємців встановлюється ставка податку в межах від 1 до 10 % мінімальної заробітної плати (близько 10 – 100 грн.);

• до другої групи належать підприємці, які використовують протягом календарного року працю не більше 10 найманих осіб, здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства та обсяг доходу яких не перевищує 1 млн. грн.

Ставка податку – від 2 до 20 % мінімальної заробітної плати (близько 20 – 200 грн.);

• до третьої групи належать особи, які мають не більше 20 найманих осіб та обсяг доходу не перевищує 3 млн. грн.

Слід зазначити, що фізичні особи – підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

Ставка податку для цієї групи – 3 % від отриманої виручки за умови сплати ПДВ або 5 % – без сплати ПДВ.

Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

При цьому під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, слід розуміти такі види послуг, які визначено п. 291.7 ст. 291 Податкового кодексу.

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають:

• у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

• у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

Якщо зазначені платники єдиного податку здійснюють господарську діяльність на територіях більш ніж однієї сільської, селищної або міської ради, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.

Водночас необхідно наголосити, що відповідно до п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу спрощена система оподаткування не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які здійснюють:

• діяльність з організації, проведення азартних ігор;

• обмін іноземної валюти;

• виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 л, пива та столових вин);

• видобуток, виробництво, реалізацію коштовних металів і коштовного каміння, в тому числі органогенного утворення;

• видобуток, реалізацію корисних копалин;

• діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом про страхування, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового кодексу;

• діяльність з управління підприємствами;

• діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

• діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

• діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

• технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

• діяльність з надання в оренду земельних ділянок, загальна площа яких перевищує 0,2 га, житлових приміщень, загальна площа яких перевищує 100 м2, нежитлових приміщень (споруди, будівлі) та/або їх частин, загальна площа яких перевищує 300 м2.

Не можуть бути платниками єдиного податку:

• страхові брокери;

• фізичні особи – нерезиденти;

• фізичні особи – підприємці, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої груп у розмірі 15 %:

• до суми перевищення обсягу доходу, визначеного для відповідної групи;

• до доходу, отриманого від здійснення діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

• до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу;

• до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Платники єдиного податку, які у календарному/податковому кварталі перевищили граничний обсяг доходу:

• першої групи (понад 150 тис. грн.) – за заявою з наступного календарного кварталу переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування;

• другої групи (понад 1 млн. грн.) – за заявою в наступному податковому (звітному) кварталі переходять на застосування ставки податку для третьої групи або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування;

• третьої групи (понад 3 млн. грн.) – зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом.

При цьому зазначені платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 %.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку:

• першої групи є календарний рік.

• другої, третьої груп – календарний квартал.

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Нарахування авансових внесків для вищезазначених платників здійснюється органами ДПС на підставі заяв таких платників.

Платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листками) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку

Платники єдиного податку першої та другої груп і платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Мінфіном України.

Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів і витрат за формою та в порядку, встановленому Мінфіном України.

Платники єдиного податку першої групи, якщо не допустили перевищення протягом року граничного обсягу доходу та/або не перейшли самостійно на сплату податку за ставками другої або третьої групи, подають до органу ДПС податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.

У разі перевищення протягом року граничного обсягу доходу або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи, платники єдиного податку першої групи подають до органу ДПС податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Платники єдиного податку другої, третьої груп подають до органу ДПС податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Податкова декларація подається до органу ДПС за місцем податкової адреси.

Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

• ПДФО у частині доходів (об'єкта оподаткування), які отримано в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковано згідно з главою 1 розділу XIV Податкового кодексу;

• ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт і послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім ПДВ, що сплачується фізичними особами, які обрали ставку єдиного податку у розмірі 3 %;

• земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для здійснення господарської діяльності;

• збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності;

• збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

Нарахування, сплата та подання звітності з інших податків і зборів здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, установлених Податковим кодексом.

Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу ДПС не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу ДПС заяву.

Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку

Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви виключно суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для здійснення господарської діяльності іншим особам.

Платникам єдиного податку першої і другої груп, які здійснюють кілька видів господарської діяльності, на які встановлено різні ставки єдиного податку, видається одне свідоцтво платника єдиного податку.

Свідоцтво видається в день отримання органом ДПС заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування, у разі якщо зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці (новостворені) до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої, другої або третьої групи.

Свідоцтво платника податку анулюється органом ДПС у випадках та у строки:

• подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, – в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови;

• припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання органом ДПС від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

• несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому Податковим кодексом, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, – в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу;

• здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

• перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення;

• перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення;

• застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені в п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу, – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків.

Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу ДПС, який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання.

У разі виявлення органами ДПС у ході проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених главою 1 розділу XIV Податкового кодексу, свідоцтво платника єдиного податку анулюється на підставі акта перевірки.

Для більш наочного користування нижче наведено порівняльну таблицю нововведень відповідно до Закону № 4014 з існуючими нормами щодо єдиного та фіксованого податків.

Порівняльна таблиця нововведень відповідно до Закону № 4014 з існуючими нормами щодо спрощеної системи оподаткування

Показники

Платники фіксованого податку згідно з розділом IV Декрету про прибутковий податок

Платники єдиного податку згідно з Указом про спрощену систему

Перша група платників єдиного податку згідно із Законом № 4014

Друга група платників єдиного податку згідно із Законом № 4014

Третя група платників єдиного податку згідно із Законом № 4014

Кількість найманих працівників

5 осіб

10 осіб

Без найманих

10 осіб

20 осіб

Сплата податку за використання найманої праці

50 % ставки податку за кожного найманого працівника

50 % ставки податку за кожного найманого працівника

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Обсяги виручки

119 тис. грн.

500 тис. грн.

150 тис. грн.

1 млн. грн.

3 млн. грн.

Ставка податку

Від 10 до 100 грн.

Від 20 до 200 грн.

Від 1 до 10 % мінімальної заробітної плати (10 – 100 грн.)

Від 2 до 20 % мінімальної заробітної плати (20 – 200 грн.)

3 та 5 % від обсягів доходу

Види діяльності

Продаж товарів і надання супутніх послуг на ринках, крім продажу лікеро-горілчаних та/або тютюнових виробів

Крім продажу лікеро-горілчаних та/або тютюнових виробів, паливно-мастильних матеріалів

Роздрібний продаж на ринках і надання побутових послуг* населенню, крім заборонених п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу платникам єдиного податку

Господарська діяльність з надання послуг, у тому числі побутових*, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства (крім посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, заборонених п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу платникам єдиного податку)

Крім заборонених п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу платникам єдиного податку

Ведення обліку

Відсутній

Книга обліку доходів та витрат

Книга обліку доходів

Книга обліку доходів

Книга обліку доходів та витрат

Звітність

Щоквартальна

Щоквартальна

Один раз на рік

Щоквартальна

Щоквартальна

Подання заяви на застосування спрощеної системи

Один раз на місяць (квартал, рік) залежно від сплати

Один раз на рік

Один раз при переході на спрощену систему

Один раз при переході на спрощену систему

Один раз при переході на спрощену систему

 

Строк дії 
свідоцтва

 

Тільки на строк, за який сплачено наперед

Календарний рік

Безстрокове

Безстрокове

Безстрокове

Строк сплати

Авансом за зазначений у заяві період

До 20 числа попереднього місяця

Авансом до 20 числа поточного місяця

Авансом до 20 числа поточного місяця

Протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за звітний квартал

Можливість реєстрації платником ПДВ

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Відсутня

За бажанням платника

Можливість не сплачувати податок на період відпустки та лікарняного

Відсутня

Відсутня

За заявою платника

За заявою платника (за умови відсутності найманих робітників)

Відсутня

Повний перелік дозволених побутових послуг, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку:

• виготовлення взуття на індивідуальне замовлення;

• послуги з ремонту взуття;

• виготовлення швейних виробів на індивідуальне замовлення;

• виготовлення виробів зі шкіри на індивідуальне замовлення;

• виготовлення виробів з хутра на індивідуальне замовлення;

• виготовлення спіднього одягу на індивідуальне замовлення;

• виготовлення текстильних виробів і текстильної галантереї на індивідуальне замовлення;

• виготовлення головних уборів на індивідуальне замовлення;

• додаткові послуги до виготовлення виробів на індивідуальне замовлення;

• послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

• виготовлення та в'язання трикотажних виробів на індивідуальне замовлення;

• послуги з ремонту трикотажних виробів;

• виготовлення килимів і килимових виробів на індивідуальне замовлення;

• послуги з ремонту та реставрації килимів і килимових виробів;

• виготовлення шкіряних галантерейних і дорожніх виробів на індивідуальне замовлення;

• послуги з ремонту шкіряних галантерейних і дорожніх виробів;

• виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

• послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

• виготовлення теслярських і столярних виробів на індивідуальне замовлення;

• технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів на індивідуальне замовлення;

• послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури;

• послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

• послуги з ремонту годинників;

• послуги з ремонту велосипедів;

• послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

• виготовлення металовиробів на індивідуальне замовлення;

• послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

• виготовлення ювелірних виробів на індивідуальне замовлення;

• послуги з ремонту ювелірних виробів;

• прокат речей особистого користування та побутових товарів;

• послуги з виконання фоторобіт;

• послуги з оброблення плівок;

• послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

• послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

• вичинка хутрових шкур на індивідуальне замовлення;

• послуги перукарень;

• ритуальні послуги;

• послуги, пов'язані з сільським і лісовим господарством;

• послуги домашньої прислуги;

• послуги, пов'язані з очищенням і прибиранням приміщень на індивідуальне замовлення.

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy