Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
Факс +38 (0472) 54-32-62

Додаткові послуги

ukr
Телефонуйте або пишіть нам в Viber, Telegram, WhatsApp за номером

+38-063-798-81-62

https://guruweba.net

Курси валют

Нове у електронному адмініструванні ПДВ
Актуальні консультації

 

Нове у електронному адмініструванні ПДВЗ 29 липня 2015 року внесенні суттєві зміни у функціонування системи електронного адміністрування ПДВ Законом Украни від 16.07.2015 № 643-VIII.

Зупинемось на основних змінах.

        1.Для погашення податкового боргу з ПДВ за рахунок коштів на рахунку платника податків у сис­темі електронного адміністрування податку на додану вар­тість ДФС, за умови наявності підстав, передбачених статтею 95 цього Кодексу, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у якому відкриті рахунки платників у системі електронного ад­міністрування податку на додану вартість, реєстр, у якому зазначаються найменування платника, податковий та індивідуальний податковий номер платника та сума податкового боргу, що підлягає перерахуванню до бюджету.

 2.Стягнення податкового боргу у діючій редакції п. 95.3 ст. 95 ПКУ може здійснюватись не лише з рахунків платників податків у банках, а й з рахунків у системі електронного адмініс­трування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

      3.Статтею 1201 ПКУ уточнено, що штрафні санкції за порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають на­данню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних застосовуються до платників подат­ку на додану вартість, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації.

       4. Пуктом 192.1 ст. 192 ПКУ уточнено, що право на збільшення податкового кредиту та зменшення податкових зобов’язань за розрахунками коригування виникає лише після їх реєстрації в ЄРПН.

      5. Пункт 198.6 ст. 198 ПКУ доповнено, що у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на до­дану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.

      6. Пункт 2001.2 ст. 2001 ПКУ доповнено нововеденням, а саме платникам - сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 ПКУ, додатково відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку, призначені для перерахування коштів на їх спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначей­ське обслуговування бюджетних коштів.

     7. Показники формули, визначено п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ обраховуються з 01 липня 2015 року. У такому обрахунку беруть участь розрахунки коригування складені після 01.07.2015 до податкових накладних до 01.07.2015 та показники, визначені п.34 розділу ХХ ПКУ.

     8. Доповнено п. 2001.4 ст. 2001 ПКУ та дозволено поповнювати електронний рахунок з рахунків платників, відкритих для проведення розрахунків з погашення заборгованостей в різниці в тарифах.

   9.п. 2001.5 ст. 2001 ПКУ, та визначено що повернення коштів з електронного рахунку за завою платника (додаток 4 до декларації) можливе у розмірі, що перевищує суму задекларовану до сплати (р.25) та суму податкового боргу.  При цьому перерахування коштів здійснюватиметься у разі відсутності перевищення суми ПДВ, зазначеної у виданих накладних та зареєстрованих в ЄРПН над сумою податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг, задекларованих у звітності з ПДВ.

Крім цього, кошти, що надійшли на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ платника - сіль­ськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 ПКУ, призначений для перерахування коштів на його спеціаль­ні рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних кош­тів, автоматично перераховуються органом, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на спеці­альний рахунок такого платника протягом операційного дня. Реквізити такого спеціального рахунку платник - сільськогос­подарське підприємство, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, зо­бов’язаний зазначати у податковій звітності з податку на до­дану вартість.

10. Доповнено п. 2001.6 ст. 2001 ПКУ та визначено подання ДФС коригуючих реєстрів до ДКСУ щодо списання коштів з електронних рахунків.

11. Виключені обов’язкові реквізити податкової накладної, визначені п.201.1 ст.201 ПКУ, а саме:

- місцезнаходження юридичної особи - продавця або податкова адреса фізичної особи - продавця, зареєстрованої як платник податку;

- вид цивільно-правового договору.

 

  12. Зведена податкова накладна та предоплати

 

13. Новою редакцією абзацу 17 п. 201.10 ст. 201 ПКУ заява із скаргою на про­давця/покупця до податкової декларації за звітний податковий період подається лише у випадках порушення продавцем/покупцем товарів/послуг порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких това­рів/послуг має право додати» протягом 365 днів, що настають за граничним терміном подання декларації за звітний період, у якому складена така накладна.

 

14. Новою редакцією п. 209.2 ст. 209 ПКУ виключено норму щодо формування ДФС реєстрів по с/г деклараціях для списання сум з електронних рахунків на спеціальні рахунки платників (таке списання здійснюється автоматично після зарахування протягом операційного дня);

 

15. п. 34 Розділу ХХ ПКУ в новій редакції гласить 3 серпня 2015 року значення всіх складових формули рівне нулю, крім накладних виписаних, отриманих та сум сплачених митним органам з 01.07.2015, при цьому це значення автоматично буде збільшено на:

-        на суму середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців (червень 2014 року - травень 2015 ро­ку) / 4 квартали (II квартал 2014 року - І квар­тал 2015 року) були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи роз­строчені або відстрочені, а також задекларо­вані як такі, що спрямовуються на спеціаль­ний рахунок платника - сільськогосподар­ського підприємства, що обрав спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодек­су.

Платникам податку, які станом на 1 липня 2015 року зареєстровані платниками ПДВ більше ніж 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали - таке збільшення здійснюється 03.08.2015, менше ніж 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали - таке збільшення здійснюється протягом першого числа квар­талу, що настає за кварталом, в якому строк такої реєстрації досягає 12 звітних (податко­вих) місяців / 4 квартали;

-        03.08.2015 на суму залишків коштів на рахунках платників у системі елек­тронного адміністрування ПДВ станом на початок такого дня (тобто суми перераховані протягом липня п.р. платниками на електронний рахунок в межах 25.1 рядку декларації за червень не поповнять формулу);

протягом 10 календарних днів з дати набрання чинності цим законом  на суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’я­зань з ПДВ станом на 1 липня 2015 року.

      - до 31 липня 2015 року для платників по­датків, що застосовують звітний (податковий) період місяць, без проведення перевірок на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (24 р. декларації), та суму непо­гашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточ­ного звітного (податкового) періоду (31 р. декларації), що заз­начено в податковій звітності з ПДВ (бюджетній та спецрежиму) за червень 2015 року. На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період (липень 2015 року).

      - до 20 серпня 2015 року аналогічно попередньому абзацу для платників податків, що застосовують звітний (податко­вий) період, що дорівнює кварталу на суму 24 та 31 рядків декларацій (бюджетної та спецрежиму)  за II квартал 2015 року. На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період за III квартал 2015 року.

 

16. Не застосовуються норми п. 1201.1 ст. 1201.1 ПКУ (штрафи в розмірі 10 %, 20 % ,30% та 40 %) за порушення термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригуваннь в ЄРПН, складених до 01.10.2015 року.

 

17.Починаючи з 04.08.2015 реєстрація в ЄРПН податкових накладних/ розрахунків коригувань, складених до 01.07.2015 здійснюється без обмеження суми по формулі.

 

18. Для податкових накладних, дата складення яких припадає на період з 01.07.2015 по 30.09.2015 (включно) встановлено строки реєстрації в ЄРПН 30 календарних днів.

 

19. Не застосовуються штрафні санкції та пеня за порушення строків для самостійної сплати податкових зобов’язань з ПДВ у випадку наявності у такі строки коштів на рахунках платників у СЕА у сумі, достатній для погашення узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ до бюджету або на спецрахунки.

 

20. У разі встановлення під час перевірки факту завищення платником від’ємного значення сум ПДВ, яке залишилось непогашеним станом на 01.07.2015, що призвело до завищення суми по формулі, до такого платника крім штрафів передбачених ст. 123 ПКУ, застосовуються штраф у розмірі 10 відсотків суми завищення такого від’ємного значення.

 

21. При від’ємному значенні (19 р.) по декларації за червень 2015 року, обмеження по формулі стосовно зарахування такого від’ємного значення у рахунок податкового боргу та заявки бюджетного відшкодування не застосовуються.

 

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy