Контактна інформація

АДРЕСА: Українa
18015, Черкаси, Гоголя, 315 к.1
        E-mail:  
audit24@i.ua
 
+38 (0472) 54-32-62
+38 (067) 472-37-49
+38 (050)  443-09-63
+38 (096) 242-81-94
+38 (063) 377-09-46
 

Курси валют

Нове у ПДВ
Актуальні консультації

         ndsВідповідно до Закону № 71 –VIII внесено зміни до наступних статей ПКУ, які стосуються оподаткування податку на додану вартість.

Зміни в податковому законодавстві, які діють з 1 січня 2015 року

  По – перше, вся звітність з податку на додану вартість подається до контролюючого органу усіма платниками виключно в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису(пункт 49.4 статті 49 ПКУ).

Збільшено граничну суму обсягів оподатковуваних операцій при обов’язковій реєстрації платником ПДВ з 300 тис. грн. до 1 млн. гривень. Платники ПДВ, у яких станом на 01.01.2015 обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців не перевищує 1 млн. грн., отримують можливість анулювати свою реєстрацію платника ПДВ (пункт 181.1 статті 181 ПКУ).

  З 1 січня 2015 року платники податку зобов’язані надавати податкові накладні лише в електронній формі та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, не залежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній (пункт 201.1 статті 201 ПКУ).

Також включення до податкового кредиту податкових накладних за попередні періоди можливе тепер не пізніше ніж через 180 календарних днів з дати складання податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням термінів реєстрації (пункт 198.6 статті 198 ПКУ).

З 1 лютого 2015 року реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних підлягають також податкові накладні, які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткуванню (пункт 11 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень ПКУ).

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерському обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни) за виключенням:

-        товарів (послуг), ціна на які підлягають державному регулюванню;

-        газу, який постачається для потреб населення. Зміна також діє з 1 січня 2015 року.

З 1 січня 2015 року припинено дію пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень ПКУ. Тепер оподаткування податком на додану вартість переробних підприємств здійснюється в загальному порядку. Нараховані суми податку на додану вартість переробні підприємства в 2015 році будуть сплачувати до Державного бюджету.

Також з 1 січня 2015 року платники податку втрачають право формувати податковий кредит на підставі заяви – скарги (в разі порушення або відсутності реєстрації податкової накладної в ЄРПН). Така скарга є підставою для проведення позапланової документальної перевірки продавця.

Починаючи із звітності за січень 2015 року відповідно пункту 201.15 статті 201 ПКУ реєстри виданих та отриманих податкових накладних не подаються.

 Період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу.

         З 1 липня 2015 року відповідно до Закону № 71 –VIII запроваджується система електронного адміністрування податку на додану вартість, у зв’язку з цим:

-        джерелом самостійної сплати грошових зобов’язань з податку на додану вартість є суми коштів, що обліковуються в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, та джерела, зазначені в абзаці першому цього пункту;

-        для перерахування податку до бюджету центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає банку, в якому відкриті рахунки платників в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначається назва платника, код ЄДРПОУ та індивідуальний податковий номер платника, звітний період та суму податку, що підлягає перерахуванню до бюджету. На підставі такого реєстру такий банк перераховує суми податку до бюджету або на спеціальний рахунок сільгосптоваровиробника;

-        платник податку має право зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних, в якій загальна сума ПДВ не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті  2001 цього Кодексу. Якщо сума, визначена відповідно до пункту 2001.3 статті  2001 цього Кодексу,  є меншою, ніж сума податку у податковій накладній, яку платник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, то платник зобов’язаний перерахувати потрібну суму коштів зі свого поточного рахунку на свій рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

-        зареєстрованим платникам податку автоматично збільшується розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, на суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/ 4 квартали;

-        суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року автоматично збільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу.

 

Відповідно до пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень ПКУ за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, непогашені залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу, та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року:

а) або без проведення перевірок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення.

Суми такого від’ємного значення та/або бюджетного відшкодування можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку;

б) або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 Кодексу у редакції, що діяла станом на 31 січня 2014 року.

 Відповідно пункту 1201.2 статті 120 ПКУ при порушенні термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних/розрахунків коригування з 1 липня 2015 року будуть застосовуватись штрафні санкції в розмірі:

-        10 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

-        20 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

-        30 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

-        40 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

 Також, відповідно пункту 1201.2 статті 120 ПКУ відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування.

 

Зміни у бюджетному відшкодуванні (Зміни діють з 1 січня 2015 року):

Внесено зміни до пункту 152  підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень ПКУ – до 31 грудня 20017 року звільняються від оподаткування операції з експорту зернових та технічних культур.

Погашення податкового боргу від’ємним значенням обмежене сумою, що обрахована за формулою, вказаною у пункті 2001.3 статті 2001.

Бюджетне відшкодування від’ємного значення поточного податкового періоду може здійснювались за заявою платника в межах суми, що обрахована за формулою, вказаною у пункті 2001.3 статті 2001.

Зміни критеріїв автоматичного бюджетного відшкодування

Нові критерії: необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у дванадцять разів суму податку, заявлену до відшкодування та здійснили інвестиції в необоротні активи у розмірах не менше ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців.

Виключили: розбіжності між податковим кредитом та податковим зобов’язаннями не більше 10 відс., показники по заробітній платі та чисельності працівників, податкове навантаження більше за середньогалузеве.

 

Коментарії (0)Add Comment

Написати коментарій
менше | більше

security code
Напишіть вказані букви


busy